Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Словник літературознавчих термінів

Інтертекстуальність (фр. intertextualite — міжтекстовість) — міжтекстові співвідношення літературних творів. Полягає у: 1) відтворенні в літературному творі конкретних літературних явищ інших творів, більш ранніх, через цитування, алюзії, ремінісценції, пародіювання та ін.; 2) явному наслідуванні чужих стильових властивостей і норм (окремих письменників, літературних шкіл І напрямів) — тут мають місце всі різновиди стилізації. Терміном "І." користуються Р.Барт, Юлія Крістева, М.Бахтін та ін. Юлія Крістева дала також визначення І.: "Текстова інтеракція в межах того самого тексту". З часом визначення І. змінювалося, оскільки розширювався зміст поняття, вкладеного у нього. Спільне у всіх дефініціях — вихід за межі тексту, відношення "текст — тексти — система" (система поєднання, композиційна, мовна система). Для такого відношення необхідним є поняття "архетекст" і "прототекст". Архетекст — логічне поняття текстової сукупності в дистрибу-тивнім розумінні, прототекст — більш ранній текст. Розрізняють такі види І.: генетична — зауважує лише ті прото-, архетексти, які брали участь у виникненні літературного твору; інтенціональна — спланована автором, усвідомлена ним; іманентна — визначена чи навіяна самим літературним твором; рецепційна — та, яка може бути виявлена емпірично різними реципієнтами. Проявляється І. в таких ситуаціях: текст вказує (прямо чи опосередковано) на свій прототекст ("Енеїда" І.Котляревського — на "Енеіду" Вергілія, "Дума про братів неазовських" Ліни Костенко — на народну думу "Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі"); прототекст ліквідує неясності семантичного порядку (назва твору О.Хакслі "Сліпий в Газі" є уривком цитати з трагедії Дж.Мільтона "Самсон-борець"); прототекст збагачує чи модифікує семантичне й естетичне сприйняття тексту ("Чотири броди" М.Стельмаха та ін.). У своєму ширшому розумінні І. охоплює не лише художні тексти, а й літературно-критичні, театральні вистави, музичні твори, твори образотворчого та кіномистецтва.