Словник літературознавчих термінів

Компендій

Компендій (лат. compendium — скорочення) стислий виклад основ якоїсь науки чи певного дослідження. Компендіарним характером відзначаються всі шкільні підручники та посібники з основ знань, зокрема з літератури, накопичених за час розвитку наукової (літературознавчої) галузі.