Словник літературознавчих термінів

Емблема

Емблема (грецьк. еmbleumа — вставка,рельєфна оздоба) — предмет, зображення, що умовно або символічно виражає певне поняття, ідею. Е. відома письменству здавен, але особливого поширення набула у XVI ст., відповідаючи запитам маньєризму та бароко, використовувалась як символічне зображення, супроводжуване віршовою сентенцією чи прозовим текстом. З'являлися збірники Е. (започаткував 1531 А.Альчато), які складалися з “тріади“: зображення окремих предметів чи їх сполучень, міфологічних, біблійних чи історичних фігур; девіз, яким розкривався смисл зображення; пояснювальний підпис. В основі Е. була візуальна, оречевлена метафора. Поставала Е. інколи завдяки несподіваному поєднанню асоціацій та витвореного внаслідок цього “розумового образу“, в якому поняття набували вигляду ілюзорної конкретності. Осмислення Е. диференціюється на релігійно-символічні (часто євхаристичні), дидактичні (в різних варіантах), світські (політичні, моральні). З початками книгодрукування символічні зображення застосовуються на марках видавців і друкарів. В Україні за доби бароко була відома Е. Заходу. Оригінальний емблематичний збірник “Ифіка ієрополітіка“ часто передруковувався. Д.Чижевський в “Історії української літератури“ наводить приклади віршів з нього:

Хотяй Господа істинно любити,

во страсі Господні потщися ходити.

Сію бо любов страх Господень родить,

яко вітер пламен з углія ізводить

(на малюнку вогонь, що його роздмухує вітер);

Пространно море сильні імать волни,

Малия ріки не тако довольні,

в чаші і сіх ність, не движуться води,

і смиренія такови суть плоди

(на малюнку море, річка та склянка з водою...).

З традицією Е. пов'язана поезія Кирила Транквіліона-Ставровецького (Перло многоценное. — Чернігів, 1649), дидактичні притчі С.Полоцького. Відлунням Е. в українській поезії XIX ст. є вірш І.Франка “Пелікан“ (1874), що знайомить з одним із повчальних легендарно-символічних сюжетів. До традиції Е. зверталися поети XX ст., передовсім авангардисти (Г.Аполлінер, М.Семенко та ін.).