Словник літературознавчих термінів

Антитеза

Антитеза (грецьк. antithesis — суперечність) — стилістична фігура в художній літературі та в ораторському мистецтві, що полягає у драматичному запереченні певної тези чи у вмотивованому контрастуванні смислових значень бінарних образів: Випала ж зима! —

Що тепер всім воля,

врізала вам поля,

в головах тополя,

а голів нема! (П-Тичина).

Антитетичний принцип світосприймання притаманний багатьом фольклорним жанрам, джерелами яких живиться художня література. М.Стельмах, наприклад, не тільки називав свої твори за різко вираженим протиставленням понять (“Правда і кривда“), а й використовував народні прислів'я (“Кров людська — не водиця“) тощо.