Словник літературознавчих термінів

Антикварна книга

Антикварна книга (лат. antiquus — давній) — у практиці книжкової торгівлі і книгоколекціонування — книга, видана від початку книгодрукування до 1850 включно. Помилково поняття А.к. ототожнюється з будь-якою букіністичною книгою. До А.к. належать також інкунабули. Для кваліфікації і оцінки А.к. застосовується фахова експертиза.