Словник літературознавчих термінів

Експресія

Експресія (лат. expressio — вислів, вираз, від ехрrіmо — чітко вимовляю, зображую) — особливий прийом увиразнення поетичного мовлення при активному застосуванні розмаїтих художніх засобів (тропів, стилістичних фігур” звукових повторів, звуконаслідувань і т.п.):

Біжать отари, коні ржуть, реве

Тяжкий бугай на буйнім пасовищі, —

І чорні птиці промайнули віщі,

І чорна тінь поймає все живе.

Як весело співуча буря рве

І розкидає злякане вогнище,

Як дощ січе, як п'яний вітер свище,

Яким потоком далечінь пливе! [...] (МРильський).

Е. сприяє “стрімкості“ ритму при вираженні поліфонії динамічних переживань, втілених у яскраву художню форму. Цю здатність виражати розмаїття довколишнього і внутрішнього життя через авторське “Я“, крізь призму загостреної емоційності, схильності до контрастів та ірраціональності використали як домінанту свого стилю експресіоністи.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.