Словник літературознавчих термінів

Кон'єктура

Кон'єктура (лат. conjectura — здогад, тлумачення) — відновлення спотворених місць у літературному тексті або розширення тексту, який не підлягає прямому прочитанню (на підставі здогаду), декодування спотворених чи невиразно написаних слів та фраз у рукописі. К. застосовується і в тих випадках, коли певне слово чи фраза, вжиті автором, видаються недоречними або сприймаються як описка. Так, в одному з віршів В.Симоненка у збірці “Земне тяжіння“ (1963) з'явилися слова “Комуністична радосте моя!“, а в оригіналі був оксиморонний вислів глибокого, зовсім протилежного змісту “І радосте безрадісна моя“. Так само грубого редакторського втручання зазнали інші рядки та строфи його поезії, котрі сьогодні відновлюються дослідниками.