Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Словник літературознавчих термінів

Зіткнення, або Анадиплозис (грецьк. anadiplosis — подвоєння) — стилістична фігура, що полягає у звуковому чи словесному повторенні кінця віршованого рядка та початку наступного:

Згасає день за синіми лісами,

За синіми лісами лягла імла;

Пливуть рожеві хмари небесами,

І тихо з небесами злилась земля.

Стоять квітки, окроплені росою,

Окроплена росою, тремтить трава.

Мої думки захоплені красою,

Захоплені красою мої слова (Д.Загул).

3. представляє сполуку епіфори з анафорою, „конкатенацією (лат. catena — ланцюг), тобто "ланцюговою сув'яззю". Існують й інші назви цього лексико-композиційного прийому, зокрема, О.Квятковський запропонував термін "акромонограма" (грецьк. akros — зверхній, зовнішній; mono — один; gramma — риска, знак, напис). Подеколи у значенні терміна "3." вживається "епістрофа".