Словник літературознавчих термінів

Антиклімакс

Антиклімакс (грецьк. anti — проти, klimax — драбина) — стилістична фігура, протилежна за значенням клімаксові, розкривається при спадній інтонації; різновид градації:

Маже, й поети лиш ті,

Що за юнацтва вже сиві...

..Мрії мої золоті,

Мрії мої нещасливі! (Є.Плужник).

У ситуації А. спостерігається також певне пом'якшення, навіть послаблення семантичної напруги поетичного мовлення.