Словник літературознавчих термінів

Квантитативне

Квантитативне (лат. quantitas — кількість), або Кількісне віршування — Див.: Віршування.