Словник літературознавчих термінів

Купюра

Купюра (фр. соupurе, від соuper — різати) — скорочення або викреслення в літературному тексті. За походженням розрізняють К. авторські, редакційні, цензурні. Відновлення К. у виданих текстах вимагає пошуку оригінальних текстів, авторських рукописів, коректур, текстологічної роботи, з'ясування авторської волі, встановлення канонічного тексту і т.п. Яскравим прикладом цензурної К. може бути видання поезій В.Симоненка, де у вірші “Задивляюсь у твої зіниці“ вилучено строфу:

Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю.

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю.