Словник літературознавчих термінів

Комунікація в мистецтві

Комунікація в мистецтві (лат. соmmunісо — спілкуюсь, поєднуюсь) — своєрідний вияв суспільної природи мистецтва, твори якого виникають як результат співтворчості автора та реципієнта і виявляють свою естетичну вартість тільки в актах естетичного сприймання. У цьому сенсі письменник як автор твору спілкується з читачами — своїми сучасниками і нащадками, які, сприймаючи, інтерпретуючи по-своєму його твори, переосмислюють їх, але певною мірою засвоюють естетичний досвід письменника. Виходячи з цього, серед . багатьох функцій літератури як мистецтва слова виділяють і комунікативну.