Словник літературознавчих термінів

Кореляція

Кореляція (лат. со — префікс, що означає об'єднання, сумісність, і relatio — відношення) — співвіднесення процесів творення, виникнення та сприймання художнього твору. К. — процес багатогранний і поліфазний, виступає одним із механізмів оцінки художнього твору, інтерпретації його сутності і своєрідності. Корелятивність творення і сприймання виявляється в тому, що письменник певним чином орієнтується на реального чи ідеального адресата, свідомо чи підсвідомо “враховує“ психофізичні можливості читацького сприйняття, а читач, критик, тлумач вивіряють свої враження текстом письменника, через повторне читання прагнуть наблизитися до тексту твору, вдаючись інколи і до позатекстових чинників (свідчення письменника, його автокоментарі), щоб якнайадекватніше збагнути задум І авторську волю митця.