Словник літературознавчих термінів

Асиндетон (грецьк. asyndeton — безсполучниковість) — будова переважно поетичного мовлення, з якого усунені сполучники задля увиразнення та стислості виразу. Прикладів цього стилістичного прийому в українській ліриці достатньо: "Зимовий вечір. Тиша. Ми" (П.Тичина); "Зима. На фронт, на фронт!... а на пероні люди..." (В.Сосюра); "Зціпив зуби. Блідий-блідий! / За байраком село палало. / Хтось прикладом у спину — йди! / — Вас чимало!" (Є.Плужник); "Пропало, пройшло, пролетіло, / Минулося, щезло, спливло, лишень головешками тліло, / Лишень попелищем цвіло" (І.Драч).