Словник літературознавчих термінів

Комедія ситуацій

Комедія ситуацій — жанровий різновид комедії, розбудований на несподіваному повороті сюжетної лінії, інтризі чи “непередбачуваному“ збігові обставин. К.с, відома з античної доби, розвивалася в середньовічних фарсах, у комедії масок, в інтермедіях тощо. До цього жанру зверталися Т. де Моліна (“Чеснотна Марта“), В.Шекспір (“Комедія помилок“), Ж.-Б.Мольєр (“Тартюф“), М.Гоголь (“Ревізор“), І.Котляревський (“Москаль-чарівник“), І.Карпенко-Карий (“Сто тисяч“), О.Коломієць (“Фараони“) та ін.