Словник літературознавчих термінів

Емпіризм

Емпіризм (грецьк. етреіrіа — досвід) — філософський напрям, представники якого вважають чуттєвий досвід єдиним джерелом знань (Гельвецій: “Все, що недоступне органам чуття, недоступне і розумові“). В літературознавстві Е. конкретизується терміном “емпіричне літературознавство“, яке збирає, описує й класифікує літературні явища без глибокого концептуального їх осмислення. Таких істориків літератури називають фактографами, які працюють як бібліографи і переважно користуються філологічним методом опису літератури. До емпіричного літературознавства близьке літературне джерелознавство, але для останнього характерна певна системність і теоретичне самоосмислення.