Довідник з української літератури

ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ

„ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ” — фольклорно-літературна та історична двотомна збірка, упорядкована й видана П. Кулішем у Петербурзі (1856—1857).

До першого тому ввійшли 12 дум, легенди, перекази, декілька пісень, відомості про кобзарів і лірників, а також міркування видавця стосовно долі народної поезії. Поруч з текстами дум подані бібліографічні дані кобзарів — виконавців (А. Ніконенка, А. Щера, А. Бехта, Ригоренка). Від останнього П. Куліш записав „Думу про Марусю Богуславку”, „Думу про козацьке життя”, „Думу про перемогу під Корсунем”.

У другому томі вміщено українські казки, записані Л. Жемчужниковим, та охарактеризовано обставини, за яких їх зібрано. До цього тому ввійшли також розповідь про зустрічі з відомим кобзарем Остапом Вересаєм, добірка українських пісень, ряд статей історичного, мовознавчого, етнографічного характеру. Звертають на себе увагу насамперед такі матеріали, як „О древности и самобытности Южно-Рускаго языка” І. Могильницького, де автор всупереч тогочасним авторитетам (Лінде, Дубровський та ін.) доводить самостійність української мови, що вийшла з мови слов'янської, вказує на те, „що народ може втратити свою самостійність, але характер і мова його завжди залишається його власністю”, статті П. Куліша й М. Грабовського „О причинах взаимного ожесточения поляков и малороссиян в XVII в.”, М. Закревського „Разсказ современника-поляка о походах против гайдамак” та ін. З літературних творів тут містилися поема „Наймичка” Т. Шевченка, оповідання „Орися” П. Куліша та ін. „Наймичка” публікувалася вперше, хоча й була написана ще 1845 р. Подано її без підпису автора з передмовою видавця.

Збірка дістала схвальну оцінку Т. Шевченка, М. Максимовича, М. Костомарова, Пипіна та ін. Думка фахівців була більш поміркованою через ставлення Н. Куліша до редагування народнопоетичних текстів. Для нього не існувало поняття „оригінальний”. Він міг довільно компонувати текст, дописувати, виправляти, викидати. Та для широкого загалу ця збірка набирала непроминальної ваги, оскільки, щонайменше, давала уявлення про народ, „говорящий языком южнорусским” (П. Куліш). І. Франко згодом оцінив „Записки о Южной Руси” як визначне явище в культурно-науковому житті України. У праці „Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.” він писав: „... В історії української етнографії ім'я Куліша тривко записане його „Записками о Южной Руси”.

Літ.: Дорошенко Д. П. О. Куліш, його життя й літературно-громадська діяльність. К., 1918; Бондаренко А. Над рукописом „Записок о Южной Руси” // Нар. творчість та етнографія. 1969. № 4; Янковська Ж. О. Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша. Автореф. дис... канд. філол. наук. К., 1998.

Я. ВільнаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.