Всі публікації щодо письменника:
Літературознавство

Довідник з української літератури

ЗБІРНИКИ — рукописні (іноді друковані) книги, складені з матеріалів найрізноманітнішого змісту й походження (перекладних і оригінальних)

ЗБІРНИКИ — рукописні (іноді друковані) книги, складені з матеріалів найрізноманітнішого змісту й походження (перекладних і оригінальних). Містять історичні твори, біблійні уривки, повісті, житія, повчання, проповіді, апокрифи, легенди, притчі, байки, афоризми, прислів'я, приказки, вірші, пісні й думи, драми, інтермедії, пародії, листи, урядові та інші документи, навчальні й наукові тексти, лікарські, куховарські поради тощо. Збірники були дуже популярними в період античності в середньовічній Візантії, Болгарії. Побутували як „книжне почитаніє” в Київській Русі; в Україні, Росії, Білорусі — в основному до кінця XVIII ст. — для освітніх, релігійних, етичних, естетичних, юридичних, медичних та інших потреб. Найраніші відомі нам збірники на Русі — Ізборник Святослава 1073 р. та Ізборник Святослава 1076 р. В XI — XII ст. перекладено Златоструй, згодом — Златоуст, Мар- гарит (видано 1595 р. в Острозі) — Збірник поучень Іоанна Златоуста; на початку

XIII ст. вийшла „Пчела” — книга афоризмів, зібраних з великої кількості джерел (Біблії, античної класики та ін.). З XIV ст. дійшла „Златая цепь” — антологія поучень, де вміщені, зокрема, твори Серапіона та Кирила Туровського, які вписано також в Ізмарагд — збірник проповідей наполовину слов'янського походження, ідеї й теми якого переспівав І. Франко у збірці „Мій Ізмарагд”. У Давній Русі було перекладено Фізіолог — збірник статей про тварин, рослини й мінерали з символічним тлумаченням кожної реалії; багато природничих матеріалів ввібрали різні Шестодневи, що коментували події шести днів „створення світу”; виклад Старого Заповіту, частково апокрифічний, трапляється в Палеї історичній та Палеї толковій. Збірники перекладних житій і легенд — Прологи, Патерики, Четы Мінеї — послужили взірцем для Києво-Печерського патерика, „Четых Міней” Димитрія Туптала; житійні та повчальні статті увійшли у „Четы” 1489 р., де відчувається сильний струмінь української народної мови. Поради з політики, моралі, гігієни тощо давав збірник арабського походження „Тайная тайных” („Аристотелеві врата”). Природничо-історичні матеріали у запитаннях — відповідях становлять зміст апокрифічного „Люцидарія”, перекладеного з німецької мови у XVI ст.

Об'єднані тематично різні оповідання, легенди, притчі увійшли до латинського збірника „Велике зерцало” та збірника „Римські діяння”, перекладених у XVII ст. До одного із збірників межі XV — XVI ст. входило, поряд із сімома іншими творами, „Слово о полку Ігоревім”. З кінця XVI ст. у збірниках збільшується обсяг оригінального матеріалу. У „Книжку” зібрав свої твори Іван Вишенський. Більш як 20 оригінальних полемічно-духовних віршів налічувалося в Загоровському збірнику початку XVII ст. У збірнику Климентія Зіновієва дійшли його поезії та впорядковані ним „Приповісті посполиті”, в таких же авторських збірниках містяться відомі твори Івана Величковського, Григорія Сковороди та ін. Надзвичайно поширеними були співаники — збірники народних та авторських пісень (світських і духовних); зі співаників узято тексти до „Богословника” (Почаїв, 1790 — 1791) — антології духовної поезії. У Дернівському (кінець XVII — початок XVIII ст.) та інших збірниках різного змісту збереглися українські інтермедії. Велика кількість притч, легенд, апокрифів, учительних текстів міститься у збірнику XVII — XVIII ст. Степана Теслевцьового, Яремецького-Білахевича, Павла Кузикевича, у Тухлянському, Хітарському та ін. У збірнику „Наставленія врачебныя” (кінець XVIII ст.), крім лікарських настанов, уміщено визначні твори — сатиру „Плач лаврських монахов”, пародію „Служба пиворезьзам и пяницам”. Вибрана з різноманітних збірників творча спадщина становить основну масу опублікованих пам'яток давньої української літератури.

Л. МахновецьНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.