Довідник з української літератури

АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ

„АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ“ — 35-томне видання історичних документів, матеріалів, літературних пам'яток ХІV — XVIII ст.

Повна назва „Архив Юго-Загіадной России, издаваемый Комиссией для разбора древних актов, состоящєй при Киевском, Подольском и Волынском генерал-губернаторе“. Виходив у Києві в 1859 — 1914 рр. Джерельною базою був Центральний архів давніх актів при Київському університеті. У кожному томі в хронологічній послідовності вміщено документи з історії православної та уніатської церкви, державного устрою України, її економіки, судочинства, матеріали державно-економічної діяльності, з історії політичних і воєнних подій, життя селянства, козацтва та інших станів тогочасного населення, зокрема друкувалися матеріали про знамениті князівські й дворянські роди. У цих виданнях вийшли в світ такі літературні пам'ятки, як „Синопсис“, „Ліфос“, праці та архівні документи І. Борецького, І. Вишенського, І. Гізеля, Д. Братковського, Г. Смотрицького, І. Потія, О. Кальнофойського, І Максимовича, Г. Кониського, С. Косова та ін.

Літ.: Костомаров II. Рецензия на книгу „Архив Юго-Западной России“ // Костомаров Н. Русские инородцы. М., 1996.

Р. МовчанНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.