Довідник з української літератури

БАРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

БАРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР (псевд. і крипт. — Подолянин; А..; Олег; Александер Б.; Австрієць; Олекс. Барв.; Ол. Барв.; Ол. Б.; Б-ський Олександр; Б-ський Ол.; Б-нський, Олександр Гр-ч; Барв. Ал.; О. Б.; 08.06.1847, с. Шляхтинці, тепер Гнізднчка на Тернопільщині — 25.12.1926, Львів) — громадсько-культурний діяч, педагог, історик літератури, редактор, публіцист.

Народився в багатодітній родині священика. Початкову освіту здобув у сільській школі. З 1865 р. — студент філософського відділу Львівського університету. Ще студентом виявив неабиякі літературно-наукові здібності (зокрема, інтерес до історії України та історії української літератури). У „Правді“ 1867 р. опублікував свою першу історичну розвідку „Гуня і Острянин“, активно дописував до газети „Діло“.

У ці ж роки, листуючись з белградським професором С. Новаковичем, надсилав йому твори Т. Шевченка, Марка Вовчка, де вони у перекладах сербською мовою друкувалися в журналі „Біля“. Твори сербських авторів перекладалися українською мовою і виходили у Львові.

По закінченні університету (1868) працював у Бережанах заступником вчителя; з 29 серпня 1871 р. — старшим учителем у Тернопільській учительській семінарії.

У 70-х роках подорожував по Буковині, заснував там з братами Воробкевичами альманах „Руська хата“ (1877). Мав досить тісні контакти з віденським журналом „Die Reform“, у якому протягом 1874 — 1880 рр. опублікував кілька десятків статей, здебільшого історико-етнологічного характеру.

У 1882 — 1883 рр. на сторінках „Діла“ О. Барвінський вів огляди літературної і громадської роботи галичан. Відтак вийшла окрема збірка „Літопись суспільної роботи і сили русинів австрійських“ (Л., 1885). Саме в „Ділі“ за 1880—1883 рр. під псевдонімом Подолянин надрукував цикл статей з культурно-освітнього поля — „Наші народні хиби і потреби“, „Реформа народних шкіл“, „Організація суспільної праці русинів“ та ін. Працював у товариствах „Просвіта“, „Руська бурса“, „Руська бесіда“, брав участь в організації на Поділлі читалень, гуртків, хорів, видавав популярні книжечки для народу.

1891 р. О. Барвінський увійшов до Палати послів Державної Ради у Відні і став членом Українського клубу, який проголосив, що боронитиме права та інтереси українського народу для його національного, політичного, економічного й культурного розвою. 1894 р. О. Барвінський став послом до галицького сейму. І в Державній Раді, і в сеймі часто виступав у парламентських дискусіях, коли йшлося про економічне піднесення селянства, про культурні потреби українського народу в Галичині. Домагався заснування українських народних і промислових шкіл, гімназій та університетських кафедр, обстоював самостійність українського народу і його мови, причому не лише в місцевій пресі, а й у парламентських установах, шкільній раді та іноземних виданнях, зокрема в німецькій і чеській періодиці.

14 жовтня 1896 р. О. Барвінський приступив до заснування політичного товариства „Католицький Русько-народний Союз“. На початку XX ст. створив партію „Християнсько-суспільний Союз“.

У літературно-педагогічній, народознавчій діяльності О. Барвінський ратував за найтісніші зв'язки з Наддніпрянською Україною, з ученим світом Європи. Зав'язав контакти з видатними громадськими діячами В. Антоновичем, Т. Рильським, О. Кониським, І. Нечуєм-Левицьким, М Старицьким, П. Кулішем, М. Лисенком.

О. Барвінський активно впроваджував у школи українську мову, здійснив заміну етимологічного правопису на фонетичний, чим зазначив окремішність і самостійність нашої мови. Саме він запровадив у шкільних підручниках термін „українсько-руський“. О. Барвінський — автор багатьох посібників, підручників, хрестоматій з української літератури від початкових шкіл до гімназій і вчительських семінарій.

Переїхавши до Львова (1888), вчений активно працював в „Українському педагогічному товаристві“ (у 1891 — 1896 рр. — його голова). Саме з його ініціативи 1892 р. Товариство ім. Шевченка було реорганізоване й перетворене на наукове (головував у ньому в 1893 — 1897 рр.). 1899 р. О. Барвінського іменовано дійсним членом Товариства у філологічній секції. За його редакцією вийшли перші чотири томи „Записок Наукового товариства ім. Шевченка“. Пізніше став головою мовної та археологічної комісії Товариства і залишився ним до кінця життя.

Статті, нариси, полемічні виступи, огляди й коментарі О. Барвінського з історії літератури, етнографії, мовознавства друкувалися в українських, польських, німецьких газетах, у „Записках Наукового товариства ім. Шевченка“, виходили окремими виданнями. З оригінальних наукових досліджень особливої оцінки заслуговує його науково-популярна книга „Ілюстрована історія від найдавніших до нинішніх часів після руських та чужих істориків, з двома історичними картами й 40 ілюстраціями“ (1890).

Історичні праці О. Барвінського „Історія Руси“, „Споминка з життя Івана III Собеського“ (1883), „Ставропігійське Братство Успенське у Львові, його заснування, діяльність і значення церковно-народне“ (1886), „Данило, король руський“ (1890), „Початок Галицького князівства“ (1890), „Історичний огляд засновин Народного Дому у Львові“ (1908) та інші мають і сьогодні велике пізнавальне значення.

Літ.: Барвінський О. Спомини з мого життя // Самі про себе: Автобіографії видатних українців XIX століття. Нью-Йорк, 1989; Павлишин С. Пам'ять роду і народу // Дзвін. 1993. № 4—6.

В. КачканНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.