Довідник з української літератури

«МЕТА» — український літературно-політичний журнал — місячник. За редакцією Кс. Климковича виходив у Львові з вересня 1863 р. до січня 1864 р. Після річної перерви «Мета» з 15 лютого 1865 р. протягом усього року виходила як суто політичний двотижневик. Цей часопис був своєрідним продовженням журналу «Вечерниці», який припинив своє існування у червні 1863 р., оскільки реалізував «народовську» культурно-політичну програму. Головними завданнями журнал вважав поширення ідеї «народної самостійності», «одзискання» прав «южноруського люду», будівництво «самостійної народної руської літератури» на груші живого народного мовлення своїх краян.

У програмі часопису зазначалося, що він прагне відстоювати інтереси українського народу, виступати проти його національного пригнічення, зокрема утисків рідної культури. Ці настанови реалізовувалися у статтях Кс. Климковича («Становище Русі супротив лядсько-московської борби», «Централізм московський»), Д. Танячкевича («Письмо до громади»), дописах П. Свєнціцького. Назрілі потреби освіти й виховання дітей порушені у статті Л. Гончаренка «Дещо про школи народні на Україні». Кс. Климкович («Руська народна партія і її політична ісповідь», «Дотеперішня політика русинів»), Ст. Качала («Галицько-руська Матиця і її ціль»), П. Свєнціцький («Дещо про кулішівку») висловлювали міркування про шляхи піднесення національної свідомості українців.

У журналі надруковано низку поезій Т. Шевченка, Ю. Федьковича, П. Куліша, поему Д. Мордовцева «Козаки і море», прозові твори Є. Гребінки. Автори часопису порушували питання про забезпечення національного театру якісним репертуаром, про те, щоб український театр став «публічною школою мови, розуміється, мови народної».

В умовах заборони української журналістики в Росії «Мета» стала виконувати функції загальноукраїнського часопису.

Літ.: Історія української дожовтневої журналістики. Л., 1983; Історія української літератури XIX століття: У 3 кн. К., 1996. Кн. 2.

В. Хропко