Довідник з української літератури

ОРНОВСЬКИЙ ІВАН

ОРНОВСЬКИЙ ІВАН — давньоукраїнський поет кола Лазаря Барановича.

Широких відомостей про його життя не маємо. Перша поетична книжка „Небесний Меркурій” побачила світ у Чернігові 1686 р., 1693 р. у тому ж місті надруковано панегірики — „Муза роксоланська” та „Скарбниця дорогого каміння”. В Києві 1705 р. вийшла книга „Багатий сад”. І. Орновський був визначним майстром панегіричної форми, його поезія належить до вершинних зразків українського літературного бароко.

У своїй творчості активно використовував образи античної міфології, що було характерним для тогочасної української книжної поезії. Писав польською мовою, пересипаною латиною.

Літ.: Марсове поле. Героїчна поезія на Україні. Друга половина XVII — поч. XIX ст. К., 1989; Макаров А. М. Світло українського бароко. К., 1994.

О. Хоменко