Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Довідник з української літератури

БІЛОЗЕРСЬКИЙ МИКОЛА (1833, х. Мотронівка, тепер у складі с. Оленівка Борзнянського р-ну Чернігівської обл. — 11.06.1896, м. Борзна) — фольклорист і етнограф.

Брат Ганни Барвінок і Василя Білозерського. Навчався у Петербурзі. Присвятив себе журналістсько-видавничій діяльності. Редагував «Черниговские губернские ведомости», видав збірник «Южнорусские летописи, открытые и изданные Н. Белозерским» (1856). Чимало зібраних ним пісень уміщено в збірці

Метлинського «Народні південноруські пісні» (1854), а приказки й прислів'я — у збірці М. Номиса «Українські приказки, прислів'я і таке інше» (1864). М. Білозерський — один із перших шевченкознавців: він зібрав записи розповідей Забіли, М. Лазаревського, А. Лизогуба та інших приятелів Т. Шевченка і опублікував у журналі «Киевская старина» (1882, № 10) дослідження «Тарас Григорьевич Шевченко по воспоминаниям разных лиц (1831—1861)».

В архівах зберігається рукописна спадщина М. Білозерського. Так, зокрема, в ІМФЕ HAH України є рукопис праці «Про кобзарів і список кобзарів» та інші фольклорно-етнографічні матеріали.

В. Мельник