Довідник з української літератури

«РУСЬКА БЕСІДА» — українська громадська культурно-освітня організація на Буковині. Заснована 26 січня 1869 р. з метою представництва та охорони прав українців під румунською владою. Перший голова — О. В. Продан, найвизначніші діячі — С. Воробкевич, О. Калужняцький, Є. Пігуляк, О. Поповичі, М. Івашко. Мала друкований орган — журнал «Буковинська Зоря» (1870—1871).

З 1880 р. філії «Руської бесіди» виникають у невеликих містах, де особлива увага надається створенню хат — читалень. Після того як «Руською бесідою» стали керувати народовці (з 1884 р.), організації розширились. Розгорнулася видавнича діяльність: виходили газета «Буковина», серія «Бібліотека для молоді, селян і міщанства» (1885 — 1894), «Ластівка» (1894 — 1896), художні твори Ю. Федьковича, С. Воробкевича та ін.

З ініціативи і за сприяння «Руської бесіди» утворено ряд громадсько-культурних організацій: «Руська школа» (1887), «Буковинський боян» (1895), «Жіноча громада» (1906) та ін. Створено кафедру української мови і літератури при Чернівецькому університеті.

1918 р. румунська влада закрила читальні. Але культурно-освітній рух «Руської бесіди» поновився з 1938 р. після ліквідації Української національної партії. Заборонена радянською владою 1940 р.

Літ.: Дмитрієв Є. Історія просвітницького товариства «Руська бесіда». Чернівці, 1909; Попович О. Відродження Буковини. Л., 1933; Жуковський А. Історія Буковини // Буковина — її минуле і сучасне. Париж, 1956; Енциклопедія українознавства. Словникова частина. Нью-Йорк; Париж, 1973. Т. 7.

Р. Мовчан