Довідник з української літератури

СЕДОВСЬКИЙ ЯКІВ (рр. нар. і см. невід.) — давньоукраїнський письменник.

Родом із Львівщини. Освіту здобув у Падуанському університеті. Автор панегіричного твору «Анатима тис тімис» («Дарунок пошани»), виданого в Венеції 1641 р. Твір написано з нагоди присвоєння ступеня доктора філософії випускникові Падуанського університету львів'янину Григорію Кирницькому. Мета твору — прославити тих, хто ніколи не зрікається «святок отчеськое веры». До таких осіб, очевидно, належав і Григорій Кирницький, який «без сумту, без достатку», вивчивши декілька мов, пішов здобувати освіту в чужі краї з тим, щоб, збагатившись знаннями, повернутися додому й служити своєму народові. Один із двох розділів панегірика адресований «славного народа гречеськаго братіе Братства святого муч[еника] Христова Георгія», тобто гурткові людей, які не давали таким студентам, як Григорій Кирницький, почуватися самотніми в чужій землі («Єст сведком ты цнот ваших хлебом крєованый на стан докторства, вашим хлібом промованый»). Тут також висловлено співчуття Греції, яка перебувала в той час під турецьким ігом.

Літ.: Студинський К. Три панегірики XVII віку // ЗНТШ. 1896. Т. 12. Кн. 4; Українська поезія XVII ст. Перша половина. К., 1988; Українська поезія. Середина XVII ст. К., 1992.

М. Сулима