Довідник з української літератури

СЕЛУНСЬКИЙ АРСЕНІЙ (рр. нар. і см. невід.) — давньоукраїнський письменник XV ст.

Автор паломницького твору «Слово о бытие Іерусалимском». Біографічних відомостей немає, крім його власного свідчення: «Се аз, раб божій Арсеней, смиренний діакон Селуня града, был есмь в Іерусалиме 17 літ» Невідомо також, хто він був за національністю: білорус (О. Марков), болгарин (С. Обнорський), українець (твір має виразні елементи староукраїнської мови) чи грек із Салонік. Немає певності й щодо джерел його твору: існує гіпотеза, що твір вигаданий, написаний за літературними джерелами, а сам автор у Палестині ніколи не був, тобто що Селунський скористався у своїх записках не стільки живими враженнями від подорожі, скільки творами попередників, серед яких головне місце належить «Хожденью» Данила Паломника (XII ст.).

Пам'ятка відома у 13 списках XV — XVII ст., які мають східнослов'янське походження. Твір невеликий за обсягом. На відміну від аналогічних пам'яток, у ньому відсутні старозаповітні сюжети й мотиви, а основна увага зосереджується на євангельських подіях, викладених здебільшого за усними джерелами. Автора мало цікавлять культові та історичні пам'ятки архітектури, умови мандрів до Святих місць, а захоплюють перекази про християнські святині.

Літ.: Адрианова-Перетц В. П. Хождение Арсения Селунского // Изв. отд. рус. яз. и слов. АН. 1914. Т. 18. Кн. 3; Маркое А. Родина паломника Арсения Селунского // Рус. филол. вестн. 1914. Т. 81; Обнорский С. П. Клитературной истории «Хождения» Арсения Селунского // Изв. отд. рус. яз. и слов. АН. 1914. Т. 19. Кн. 3; Шляпкин И. А. Хождение Арсения Селунского // Изв. отд. рус. яз. и слов. АН. 1914. Т. 19. Кн. 1; Марков А. Дополнение к статье «Родина паломника Арсения Селунского» // Рус. филол. вестн. 1915. Т. 83; Білоус П. В. Українська паломницька проза. К., 1998.

П. Білоус