Довідник з української літератури

«СЛОВО» — громадсько-політична й літературна газета, орган «москвофілів». Виходила 1861—1882 рр. у Львові. Редагували газету Б. Дідицький (до 1871) та В. Площанський (з 1871). Друкувалася «язичієм». Орієнтувалась на російський царизм і панславістські течії російської культури, виступала проти національного визволення Східної Галичини, проти розвитку української мови й культури на західноукраїнських землях. У «Слові» друкувалися історичні та критичні праці Я. Головацького, П. Петрушевича, В. Ружицького та ін. «Слово» одержувало таємні субсидії від російського уряду. І. Франко піддавав газету гострій критиці в енциклопедичній статті «Южнорусская литература» та поемі «Ботокуди».

М. Грицюта