Довідник з української літератури

ХАТА

„ХАТА” — альманах, виданий двома випусками 1860 р. у Петербурзі П. Кулішем за допомогою Т. Шевченка. Тут уперше після тривалої перерви та всупереч забороні друкувати було вміщено добірку поезій Т. Шевченка під загальною назвою „Кобзарський гостинець” („Калина”, „Пустка”, „На різдво”, „Козацька доля”, „На Вкраїну”, „Хатина”, „До зорі”, „Доля” та ін.), ранні поезії („Первоцвіт”) Я. Щоголева та П. Кузьменка (відповідно — „У полі”, „Поминки”, „Безталанне”, „Без рідні”, „Покірна”; „Кохання”, „Три дороги”, „Не женись”, „Дарма”, „До вірної дівчини”, „До дітей”), байки („Приказки”) Є. Гребінки („Могилині родини”, „Ячмінь”, „Рибалка”, „Ведмежий суд”, „Мірошник”, „Ворона і Ягня”, „Віл”, „Рожа да Хміль”, „Будяк да Коноплиночка”, „Вовк і Огонь”), оповідання Марка Вовчка („Чари”), П. Куліша (Іродчука) „Сіра кобила”, Ганни Барвінок „Лихо не без добра” та „Восени літо”, С. Номиса „Дід Мина і баба Миниха”, а також історичну драму П. Куліша „Колії”. Публікації творів Я. Щоголева, П. Кузьменка, Є. Гребінки і Ганни Барвінок супроводжувалися вступними „словами од іздателя” (П. Куліша). Альманах відкривався великою програмною статтею П. Куліша „Переднє слово до громади”, в якій висловлювався погляд на потребу становлення національно-самобутньої української літератури, гідної перебувати в колі світових літератур. Випуск альманаху „Хата” замість недозволеного цензурою журналу під цією ж назвою мав започаткувати серію альманахів („Левада”, „Пасіка”, „Гумно”), але й вони не дістали дозволу цензури.

Літ.: Українські літературні альманахи і збірники XIX — початку XX ст.: Бібліографічний покажчик. К., 1967; Історія української дожовтневої журналістики. Л., 1983.

П. Федченко