Довідник з української літератури

ШИШАЦЬКИЙ-ІЛЛІЧ ОЛЕКСАНДР (1828, м. Олішевка, тепер с. Красилівка Козелецького р-ну Чернігівської обл. — 02.03.1859, Чернігів) — фольклорист, етнограф, поет.

Народився в сім'ї священика. Закінчив Чернігівську духовну семінарію. Працював писарем у Чернігівському губернському правлінні. Під впливом знайомства з М. Білозерським, П. Кулішем та іншими українськими діячами записував народну творчість, збирав етнографічні матеріали, багато з яких надсилав до збірників П. Куліша, А. Метлинського, П. Галагана. Найбільшу кількість записів надрукував у газеті «Черниговские губернские ведомости» протягом 1852 — 1859 рр. (у 1854—1859 рр. був редактором їх неофіційної частини). Це — історико-етнографічні описи міст і сіл Козелецького повіту, народні казки, легенди, перекази, замовляння, загадки, прислів'я та приказки, описи обрядів і звичаїв, словник козелецької говірки.

Учений робив також спробу теоретичних досліджень. Найцікавіші праці О. Шишацького-Ілліча — «О народном язьгке и говорах Козелецкого уезда» (1853), «Местечко Олишевка (Козелецкого уезда Черниговской губернии) в историческом и зтнографическом отношении» (1854), «О памятниках местной народности» (1855). Півтори тисячі прислів'їв і приказок з коментарями, поясненнями й додатками народних пісень та оповідань увійшли до «Сборника малороссийских пословиц и поговорок» (1857). За висловом А. Лазаревського, це був на той час найкращий і найповніший збірник малих жанрів українського фольклору. В останні роки життя вчений розширив і доповнив це видання, але передчасна смерть обірвала його працю. Доля рукопису невідома, так само як і майже трьох тисяч народних пісень, записаних ним.

Ще в шкільні роки О. Шишацький-Ілліч писав поезії в стилі народних пісень. У 1856— 1857 рр. видав дві поетичні книги під загальною назвою «Українська квітка». Вірші ті не позначаються особливою оригінальністю, вони наслідують твори Т. Шевченка. Як поет О. Шишацький-Ілліч належав до фольклорно-романтичної стильової течії.

Літ.: А. В. Шишацкий-Иллич (Некролог)// Чернигов. губернские ведомости. 1859. № 11; Балашівна Катря. Олександр Васильович Шишацький-Ілліч // Зоря. 1888. № 16.

Л. Іваннікова