Довідник з української літератури

ВИШЕНСЬКИЙ ІПОЛИТ

ВИШЕНСЬКИЙ ІПОЛИТ (рр. нар. і см. невід.) — ієромонах з Ніжина, письменник і мандрівник.

Автор опису подорожі в Єрусалим, на Синай та Афон у 1707 — 1709 рр. Виконаний за визначеним планом твір охоплює не тільки розповідь про Святу землю, відому з Біблії, а й про життя та побут багатьох народів, зокрема балканських. В описах Святих місць і мощей письменник використовує Святе Письмо, апокрифічні легенди, монастирські хроніки, але не цурається й усних переказів. У творі сильний струмінь живої мови, особливо у тих місцях, де подано безпосередні спостереження і враження паломника.

Літ : Путешествіе ієромонаха Ипполита Вишенского в Иерусалим, на Синай и Афон (1707—1709 ґ.) // Правосл. Палестинский сб. СПб., 1914. Вьш. 61; Адрианова-Перетц В. П. Путешествіе... // Журн. Мин. нар. просвещ. 1915. Май; Білоус П. В. „Хожденье” ігумена Даниїла і паломницька література на Україні у XVI—XVIII ст. // Писемність Київської Русі і становлення української літератури. К., 1988; Білоус П. В. Українська паломницька проза. К, 1998.

П. Білоус