Довідник з української літератури

ДАНИЛО ПАЛОМНИК (рр. нар. і см. невід.) — письменник XII ст.

Ігумен, можливо, Чернігівською монастиря, автор паломницького твору «Житье и хожденье Данила, Русьскыя земли игумена», написаного під враженням мандрівки до Святих місць у 1106 — 1108 рр. Значне місце у творі обіймає легендарно-апокрифічний матеріал та опис християнських святинь Єрусалима, Назарєта, Віфлеєма, Єрихона та інших міст, пов'язаних з біблійною історією. Водночас у ньому чимало цікавих географічних, економічних та етнографічних нотаток про Константинополь, Ефес, острови Кіпр, Лерос, Патмос, Кос та ін., де побував мандрівник. «Хожденье» пройняте патріотичними настроями й позначене допитливістю автора. Поклало початок паломницькому жанру на Русі, було досить популярним. До нашого часу дійшло близько 100 його списків. Твір перекладено англійською, французькою і німецькою мовами.

Літ.: Веневитинов М. Заметки к истории Хождения игумена Даниила // Журн. мин. нар. просвещ. 1883. Май; Данилов В. В. К характеристико «Хождения» игумена Даниила // ТОДРЛ. 1954. Т. 10; Прокофьев Н. И. Русские хождения XII — XV вв. // Литература древней Руси и XVIII в. М., 1970; Білоус П. В. «Хожденье» ігумена Даниїла і паломницька література на Україні у XVI — XVIII ст. // Писемність Київської Русі і становлення української літератури. К., 1988.

П. Білоус