Довідник з української літератури

АВДИКОВИЧ ОРЕСТ

АКРОВІРШОВІ ПОЕТИ

АЛЕКСАНДРОВ СТЕПАН

АЛЬМАНАХ

АНДРЕЛЛА МИХАЙЛО

АНДРІЄВИЧ ДАВИД

ААНДРІЄВИЧ РОМАН

АНДРІЄВСЬКИЙ МИТРОФАН

АНДРІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ

АНДРІЙ СКУЛЬСЬКИЙ

АНИСІЯ ПАРФЕНІВНА С

АРМАШЕНКО (ГАРМАШЕНКО) ІВАН

АРМАШЕНКО ПЕТРО

АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ

АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

БАРАНОВИЧ ЛАЗАР

БАРВІНОК ГАННА

БАРВІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР

БАРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

БАРОКО

БАТЬКІВЩИНА

БАЧИНСЬКИЙ ЮЛІАН

БЕЛЕЙ ІВАН

БЕРИНДА ПАМВО

БІЛЕЦЬКИЙ-НОСЕНКО ПАВЛО

БІЛИЛОВСЬКИЙ КЕСАР

БІЛОЗЕРСЬКИЙ ВАСИЛЬ

БІЛОЗЕРСЬКИЙ МИКОЛА

БОБЕНКО АНДРІЙ

БОДЯНСЬКИЙ ОСИП

БОДЯНСЬКИЙ ФЕДІР

БОРДУЛЯК ТИМОФІЙ (ТИМОТЕЙ)

БОРЕЦЬКИЙ ІОВ

БОРОВИКОВСЬКИЙ ЛЕВКО

БРАТКОВСБКИЙ ДАНИЛО

БРАТСТВА

БУДЗИНОВСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ

БУКОВИНА

БУТОВИЧ ГРИГОРІЙ

БУЧИНСЬКИЙ-ЯСКОЛЬД ОЛЕКСАНДР

ВАГИЛЕВИЧ ІВАН

ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР

ВАХНЯНИН НАТАЛЬ (АНАТОЛІЙ)

ВЕЛЕСОВА КНИГА

ВЕЛИЧКО САМІЙЛО (САМОЇЛ)

ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ІВАН

ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ПАЇСІЙ

ВЕНГЕР МИКОЛА

ВЕРХРАТСЬКИЙ ІВАН

ВЕЧЕРНИЦІ

ВИШЕНСЬКИЙ ІВАН

ВИШЕНСЬКИЙ ІПОЛИТ

ВІК

ВІРШОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ВІТАЛІЙ З ДУБНА

ВІТИНСЬКИЙ СТЕФАН

ВОВК (ВОЛКОВ) ФЕДІР

ВОВЧОК МАРКО

ВОЛОДИМИР МОНОМАХ

ВОЛКОВИЧ ІОАНИКІЙ

ВОРОБКЕВИЧ СИДІР (ІСИДОР)

ГАВАТОВИЧ (ГАВАТ) ЯКУБ

Анатомія влади

ГАЛЯТОВСЬКИЙ ІОАНИКІЙ

ГЕЙНЧ (ПНЧ) КАРОЛЬ АВГУСТ

ГІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ

ГЛІБОВ ЛЕОНІД

ГОГОЛЬ ВАСИЛЬ

ГОГОЛЬ МИКОЛА

ГОЛОВАЦЬКИЙ ІВАН

ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯКІВ

ГОРКА ЛАВРЕНТІЙ

ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ

ГОРЛЕНКО ЙОАСАФ

ГРАБОВСБКИЙ ПАВЛО

ГРАБЯНКА ГРИГОРІЙ

ГРЕБІНКА ЄВГЕН

ГРИГОРОВИЧ-БАРСЬКИЙ ВАСИЛЬ

ГРІНЧЕНКО БОРИС

ГРІНЧЕНКО МАРІЯ

ГРІНЧЕНКО НАСТЯ

ГРОМАДИ

ГРОМАДСЬКИЙ ДРУГ

ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ ПЕТРО

ГУНІАЛЕВИЧ ІВАН

ДАНИЛО ЗАТОЧНИК

ДАНИЛО КОРСУНСЬКИЙ

ДАНИЛО ПАЛОМНИК

ДАШКЕВИЧ МИКОЛА

ДЕКЛАМАЦІЇ

ДЗВІН

ДЗВІНОК

ДЗЮБАРЕВИЧ ЗАХАРІЯ

ДІАЛОГ

ДІВОВИЧ СЕМЕН

ДІДИЦЬКИЙ БОГДАН

ДМИТРЕНКО ВАСИЛЬ

ДНІПРОВА ЧАЙКА

ДОВГАЛЕВСЬКИЙ МИТРОФАН

ДОВГОВИЧ ВАСИЛЬ

ДОМАНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ

ДОРОФЕЙОВИЧ ГАВРИЛО

ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО

ДРАМА ШКІЛЬНА

ДРІБНА БІБЛІОТЕКА

ДРОГОБИЧ ЮРІЙ

ДУМИТРАШКО КОСТЯНТИН

ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР

ЕМСЬКИЙ АКТ 1876 р

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК

ЄВЛЕВИЧ ХОМА

ЖЕЛЕХІВСЬКИЙ ЄВГЕН

ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО

ЖИТЄ І СЛОВО

ЖИТІЙНА ЛІТЕРАТУРА

ЗАБІЛА ВІКТОР

ЗАГОРОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ

ЗАКРЕВСЬКИЙ МИКОЛА

ЗАЛЮБОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ

ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА

ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ

ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА

ЗАРЕВИЧ ФЕДІР

ЗБІРНИКИ

ЗЕМКА ТАРАСІЙ

ЗЕРНА

ЗИЗАНІЙ (ЗИЗАНІЙ-ТУСТАНОВСЬКИЙ) ЛАВРЕНТІЙ

ЗИЗАНІЙ (ЗИЗАНІЙ-ТУСТАНОВСЬКИЙ) СТЕФАН

ЗИМОРОВИЧ АРТОЛОМЕЙ

ЗИМОРОВИЧ СИМОН

ЗІНЬКІВСЬКИИ ТРОХИМ

ЗОРОВА ПОЕЗІЯ

ЗОРЯ

ЗОРЯ ГАЛИЦЬКА

ІВАН (Іоан)

ІЛАРІОН КИЇВСЬКИЙ

ІНТЕРМЕДІЯ, інтерлюдія

ІСТОРІЯ РУСІВ

КАЛЬНО ФОЙСЬКИЙ АФАНАСІЙ

КАМ'ЯНЧАНИН ІСАЙЯ

КАПНІСТ ВАСИЛЬ

КАРПЕНКО-КАРИЙ ІВАН

КАРПОВИЧ ЛОНГИН

КАТРЕНКО ОЛЕКСАНДР

КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ

КИБАЛЬЧИЧ НАДІЯ

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК

КИЕВСКАЯ СТАРИНА

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КИПРІЯН

КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО

КИРИЛО ТУРОВСЬКИЙ

КЛАСИЦИЗМ

КЛЕНОВИЧ (ШІЬОНОВИЧ) CEБАСТІЯН ФАБІАН

КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ

КЛИМЕНТІЙ ЗІНОВІЇВ

КЛИМКОВИЧ КСЕНОФОНТ

КЛИМОВСЬКИЙ СЕМЕН

КЛІРИК ОСТРОЗЬКИЙ

КНЯГИНИЦЬКИЙ ІОВ

КОБРИНСЬКА НАТАЛЯ

КОВАЛІВ СТЕПАН

КОЗАЧИНСБКИЙ МАНУЇЛ (МИХАЙЛО)

КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

КОЛЕГІЯ ПАВЛА ГАЛАГАНА

КОМАРОВ МИХАЙЛО

КОНИСЬКИЙ ГРИГОРІЙ

КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

КОПИСТЕНСЬКИЙ ЗАХАРІЯ

КОРЕНИЦБКИЙ ПОРФИРІЙ

КОРСУН ОЛЕКСАНДР

КОСОВ СИЛЬВЕСТР

КОСТОМАРОВ МИКОЛА

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

Боден Жан

КРАВЧЕНКО УЛЯНА

КРОПИВНИЦЬКИЙ МАРКО

КРЩОНОВИЧ ЛАВРЕНТІЙ

КУЗЬМЕНКО ПЕТРО

КУЛИК ВАСИЛЬ

КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН

КУХАРЕНКО ЯКІВ

ЛАСТІВКА

ЛАЩЕВСБКИЙ ВАРЛААМ

ЛЕВАНДА ІОАНН

ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ

ЛЕОНТОВИЧ ВОЛОДИМИР

ЛІНИЦЬКИЙ ВАРЛААМ

ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ

ЛУКА ЖИДЯТА

ЛУКАШЕВИЧ ПЛАТОН

ЛУКОМСЬКИЙ СТЕПАН

ЛУЧКАЙ МИХАЙЛО

ЛЯСКОРОНСЬКИЙ СИЛЬВЕСТР

МАЗЕПА ІВАН

МАКАРІЙ І СИЛЬВЕСТР

МАКАРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО

МАКОВЕЙ ОСИП

МАКСИМОВИЧ ІВАН

МАКСИМОВИЧ ІГНАТІЙ

МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО

МАЛИНКА ОЛЕКСАНДР

МАНДИЧЕВСЬКИЙ ЄВГЕН

МАНЖУРА ІВАН

МАРКЕВИЧ МИКОЛА

МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ

МАРКОВИЧ ДМИТРО

МАРКОВИЧ ОПАНАС

МАСЛЯК ВОЛОДИМИР

МЕНЧИЦЬ ВОЛОДИМИР

МЕТЛИНСЬКИЙ АМВРОСІЙ

МЕТЛИНСЬКИЙ СЕМЕН

МИГУРА ШАРЮН

МИЛОРАДОВИЧ ВАСИЛЬ

МИЛОСТЬ БОЖІЯ

МИРНИЙ ПАНАС

МИТУРА ОЛЕКСАНДР

МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН

М. Н

МОВА ВАСИЛЬ

МОГИЛА ПЕТРО

МОГИЛЬНИЦЬКИЙ АНТІН

МОЛОТ

МЕТА

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ

МОРАЧЕВСЬКИЙ ПИЛИП

МОРДОВЕЦЬ (МОРДОВЦЕВ) ДАНИЛО

МОХ РУДОЛЬФ

МУЖИЛОВСЬКИЙ АНДРІЙ

НАВРОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР

НАЛИВАЙКО ДЕМ'ЯН

НАРОД

НАТУРАЛІЗМ

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА (НТШ)

НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР

НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ

НЕКРАШЕВИЧ ІВАН

НЕРУНОВИЧ ІНОКЕНТІЙ

НЕСТОР-ЛІТОПИСЕЦЬ

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН

НИВА

НІС СТЕПАН

НІЩИНСЬКИЙ ПЕТРО

НОВИЦЬКИЙ ЯКІВ

НОВОЛАТИНСЬКА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

НОМИС

ОГІЄВСЬКИЙ-ОХОТСЬКИЙ ПЕТРО

ОГОНОВСЬКИЙ ОМЕЛЯН

ОНУФРІЙ

ОРІХОВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ (ОРІХОВСЬКИЙ-РОКСОЛАН)

ОРЛИК ПИЛИП

ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ

ОРНОВСЬКИЙ ІВАН

ОСНОВА

ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ

ОСТРОЗЬКИЙ ВАСИЛЬ — КОСТЯНТИН

ПАВЛИК МИХАИЛО

ПАВЛОВИЧ ОЛЕКСАНДР

ПАДУРА ТИМКО

ПАТЕРИКИ (1941 — 1945)

ПАШКОВСЬКИЙ МАРТИН

ПЕКАЛІД СИМОН

ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ

ПЕТРЕНКО МИХАЙЛО

ПЕТРОВ МИКОЛА

ПЕТРУШЕВИЧ СТЕПАН

ПИПІН ОЛЕКСАНДР

ПИСАРЕВСЬКИЙ СТЕПАН

ПЛЕТЕНЕЦЬКИЙ ЄЛИСЕЙ

ПЛЕЯДА

ПОВІСТЬ ВРЕМ'ЯНИХ ЛІТ

ПОЕТИКИ

ПОЛІКАРП

ПОЛОЦЬКИЙ СИМЕОН

ПОПОВИЧ-БОЯРСЬКА КЛИМЕНТИНА

ПОПОВИЧ-ГУЧЕНСЬКИЙ ПЕТРО

ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР

ПОТІЙ ІПАТІЙ

ПОЧАЇВСБКИЙ ІОВ

ПОЧАСЬКИЙ СОФРОНІЙ СОФОНІЯ)

ПРАВДА

ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН

ПРОСВІТА

ПРОСВІТНИЦТВО

ПУЗИНА КОСТЯНТИН

ПЧІЛКА ОЛЕНА

РАДА

РАДИВИЛОВСЬКИЙ АНТОНІЙ

РЕАЛІЗМ

РЕНЕСАНС

РЕФОРМАЦІЙНІ ТЕЧІЇ

РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ

РИМІПА АНДРІЙ

РИТОРИКА

РОМАНОВА ОДАРКА

РОМАНТИЗМ

РУДАНСЬКИЙ СТЕПАН

РУДЧЕНКО ІВАН

РУСАЛКА ДНІСТРОВАЯ

РУСИН ПАВЛО

РУСОВ ОЛЕКСАНДР

РУСОВА СОФІЯ

РУСЬКА БЕСІДА

РУСЬКА ТРІЙЦЯ

САКОВИЧ КАСІЯН

СВЄНЦІЦЬКИЙ ПАВЛИН

СВИДНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ

СЕДОВСЬКИЙ ЯКІВ

СЕЛУНСЬКИЙ АРСЕНІЙ

СЕРАШОН

СЕРАШОН (СЕРАПІОН ВЛАДИМИРСЬКИЙ)

СИЛЬВЕСТР

СИМОН

СИМОН СИМОНІД (ШИМОНОВИЧ)

СИНОПСИС

СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ

СЛОВО

СЛОВО О ЗАКОНІ І БЛАГОДАТІ

СЛОВО О ПОГИБЕЛІ РУСЬКОЇ ЗЕМЛІ

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ

СЛОМИНСЬКИЙ (СЛОНИМСЬКИЙ) ГЕДЕОН

СМОТРИЦЬКИЙ ГЕРАСИМ

СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ

СОКОЛОВСЬКИЙ МИКИТА

СРЕЗНЕВСЬКИЙ ІЗМАЇЛ

СТАРИЦЬКИЙ МИХАЙЛО

СТАРУШИЧ ІГНАТІЙ

СТОРОЖЕНКО ОЛЕКСА

СТУДИНСЬКИЙ КИРИЛО

СУМЦОВ МИКОЛА

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОСТАП

ТИМЧАСОВА КОМІСІЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ДАВНІХ АКТІВ у Києві (Археографічна Київська комісія)

ТОБІЛЕВИЧ СОФІЯ

ТОГОБОЧНИЙ ІВАН

ТОПОЛЯ КИРИЛО

ТРАНКВІЛІОН-СТАВРОВЕЦЬКИЙ КИРИЛО

ТУПТАЛО ДИМИТРІЙ

ТУРБАЦБКИЙ ЛЕВ

ТУРЧИНОВСЬКИЙ ІЛЛЯ

УЖЕВИЧ ІВАН

УКРАИНСКИЙ СБОРНИК

УНІЯ

УСТИЯНОВИЧ КОРНИЛО

УСТИЯНОВИЧ МИКОЛА

ФАЛЬКІВСЬКИЙ ІРИНЕЙ

ФЕДЬКОВИЧ ЮРІЙ

ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ

ФРАНКО ІВАН

ХАТА

ХРИСТОФОР ФІЛАЛЕТ

ЦАМБЛАК ГРИГОРІЙ

ЦЕГЛИНСЬКИЙ ГРИГОРІЙ

ЦЕРТЕЛЄВ МИКОЛА

ЧЕРНИГОВСКИЙ ЛИСТОК

ЧЕТЫ-МІНЕЇ

ЧИКАЛЕНКО ЄВГЕН

ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО

ЧУРАЙ МАРУСЯ

ШАШКЕВИЧ ВОЛОДИМИР

ШАШКЕВИЧ МАРКІЯН

ШЕВЧЕНКО ТАРАС

ШЕЙКОВСЬКИЙ КАЛЕНИК

ШИШАЦЬКИЙ-ІЛЛІЧ ОЛЕКСАНДР

ШПИГОЦЬКИЙ ОПАНАС

ЩЕРБАЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ

ЩОГОЛЕВ ЯКІВ

ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО

ЯВОРСЬКИЙ СТЕФАН

ЯНОВСБКА ЛЮБОВ

ЯРИЧЕВСЬКИЙ СИЛЬВЕСТР

ЯРОШЕВИЦЬКИЙ ІЛАРІОН

ЯРОШИНСЬКА ЄВГЕНІЯ

ЯСТРЕБОВ ВОЛОДИМИР

ЯЦЕНКО-ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЛУКА (ЛЕОНТІЙ)На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.