Українська література - Новий довідник - М. Радишевська 2008

Список літератури

1. Бандура О. Вивчення елементів теорії літератури в 4-7 класах. — Київ: Наукова думка, 1981.

2. Бернадська Н. Українська література XX століття: Навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищих навч. закладів. — Київ: Знання-Прес, 2002.

3. Бойко Ю. Вибрані праці. — Київ: Медекол, 1992.

4. Васильченко С. Твори: В 4-х т. — Київ, 1960. — Т.4.

5. Вороний М. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика/ Упоряд. Г. Вервес. — Київ: Наукова думка, 1996.

6. Гаєвська Н. М. Вивчення творчості Павла Грабовського. — Київ: Радянська школа, 1989.

7. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. — Київ: Наукова думка, 2000.

8. Гнідян О Василь Стефаник: Життя і творчість: Посібник для вчителя. — Київ: Радянська школа, 1991.

9. Гнідан О. Дем’янівська Л та ін. Історія української літератури XIX ст. (70-90-ті роки)/ За ред. О. Гнідан. — Київ: Вища школа, 2002.

10. Грінченко Б. Твори: В 2-х т. — Т. 1: Поетичні оповідання, повісті/ Упоряд. В. Яременка; приміт. А. Погрібного, В. Яременка; вступ, ст. і ред. тому А. Погрібний. — Київ: Наукова думка, 1990.

11. Гроно нездоланних співців/ Упоряд. В. Кузьменко. — Київ: Український письменник, 1997.

12. Гуляк А., Скоробагатько Н., Хропко П., Цуркан І. Деякі аспекти аналізу літературного твору. — Київ: Науковий світ, 2000.

13. Енциклопедія українознавства: Загальна частина/ За ред. В. Кубійовича, 3. Кузелі. — Репринтне відтворення вид. 1949 р. — Київ, 1995.

14. Єфремов С. Історія українського письменства. — Київ: Феміна, 1995.

15. 3адорожна С., Бернадська Н. Українська література: Запитання і відповіді. — Київ: Феміна, 1996.

16. Іларіон, митрополит. Дохристиянське вірування українського народу. — Київ: 2-е вид. Вінніпег: Товариство «Волинь», 1992.

17. Вінницький М. Література українського відродження (напрями та течії в українській літературі 20-х — початку 30-х рр. XX ст). — Львів: Львівський обласний науково-методичний інститут освіти, 1994. 18. Історія української літератури XX століття: У 2-х кн. — Кн. 1.: 1910-1930-ті роки: Навч. посібник/ За ред. В. Дончика. — Київ: Либідь, 1993.

19. Історія української літератури XX століття: У двох кн. — Кн. 2, Ч. 1.: 1940-1950-ті роки: Навч. посібник, За ред. В. Дончика. — Київ: Либідь, 1994.

20. Історія української літератури у восьми томах. — Київ: Наукова думка, 1968. — Т.5.

21. Карпенко-Карий І. Драматичні твори/ Вступ, ст., упоряд. і приміт. Р. Пилипчука. — Київ: Наукова думка, 1989.

22. Кобилянська О. Людина. Царівна: Повісті/ Передм. Н. Білоцерківець. — Київ: Котигорошко, 1994.

23. Кобилянська О. Повісті. Оповідання. Новели/ Вступ, ст., упоряд. і приміт Ф. Погребенника; Ред. тому І. Дзеверін. — Київ: Наукова думка, 1988.

24. Костомаров М. Слов’янська міфологія. — Київ: Либідь, 1994.

25. Коцюбинський М. Твори: В 2-х т / Упоряд. і приміт. М. Грицюти: Вступ, ст. Н. Калениченко. — Київ: Наукова думка, 1988.

26. Кузьменко В. Словник літературознавчих термінів. — Київ: Український письменник, 1997.

27. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. — Київ: Знання-Прес, 2001.

28. Лепкий Б. Твори: В 2-х т. — Т. 1; Поезія. Оповідання і нариси. Історичні повісті/ Упоряд., авт. передм. та приміт. М. Ільницький. — Київ: Дніпро, 1991.

29. Літературознавчий словник-довідник / Р. Гром’як, Ю. Ковалів та ін. — Київ: Академія, 1997.

30. Мирний Панас. Твори: В 2-х т. — Т. 1: Оповідання. Повісті. Роман. Драматичні твори (1872-1898)/ Упоряд. і приміт. М. Гончарука; авт. вступ, ст. і ред. тому П. Хропко. — Київ: Наукова думка, 1989.

31. Наєнко М. Романтичний епос. Ефект романтизму і українська література. — Київ: Просвіта, 2000.

32. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. — Київ: Обереги, 1992.

33. Одарченко П. Леся Українка: Розвідки різних років. — Київ: М. П. Коць, 1994.

34. Олександр Олесь. Твори: В 2-х т./ Упоряд., авт. передм. та приміт. Р. Радишевський. — Київ: Дніпро, 1990.

35. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — Київ: Либідь, 1999.

36. Погребенник В. Богдан Лепкий. — Київ: Знання України, 1993.

37. Погребенник В. Українська література кінця XIX - поч. XX ст.// Українська мова та література. — 1998. — Червень.

38. Поліщук В. Вивчення усної народної творчості: Посібник для вчителів. — Київ: Радянська школа, 1978.

39. Походзіло М. Іван Франко в школі. — Київ: Радянська школа, 1979.

40. Правдива іскра Прометея: Літ.- крит. ст. про Лесю Українку: Книга для вчителя/ Упоряд. О. Ставицький. — Київ: Радянська школа, 1989.

41. Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933 рр.: Поезія — проза — драма — есей/ Упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненка; післямова Є. Сверстюка. — Київ: Смолоскип, 2002.

42. Савур-Могила. Легенди та перекази нижньої Наддніпрянщини/ Упоряд. В. Чабаненко. — Київ: Дніпро, 1990.

43. Семенюк Г., Гаєвська Н., Коломієць В. та ін. Іспит з української літератури: Навчальний посібник/ Кер. авт. кол. проф. Г. Семенюк. — Київ: Київський університет, 2003.

44. Слабошпицький М. Із голосу нашої Кліо. — Київ: Махаон-Україна, 1999.

45. Слоньовська О. Конспекти уроків з української літератури для 11-х класів: Нове прочитання творів. — Київ: Рідна мова, 2001.

46. Степанишин Б. Давня українська література в школі. — Київ: Наукова думка, 2000.

47. Стефаник В. Твори/ Передм. В. Лесина. — Київ- Дніпро, 1984.

48. Сулима В. Біблія і українська література. — Київ: Освіта, 1998.

49. Українка Леся. Твори: В 2-х т. — Т.1: Поетичні твори. Драматичні твори/ Упоряд. і приміт. О. Ставицького; вступ, ст. Л. Міщенко; Ред. тому І. Дзеверін. — Київ: Наукова думка, 1986.

50. Українська література в портретах і довідках. Давня література — література XIX ст.: Довідник. — Київ: Либідь, 2000.

51. Українська література, 11 кл.: Підручник для серед, загально- освіт. шк./ Р. Мовчан, Ю. Ковалів, В. Погребенник, В. Панченко; За загал, ред. Р. Мовчан. — Ірпінь: Перун, 2001.

52 Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX століття: У 4 кн./ Упоряд. В. Яременко, Є. Федоренко. — Київ: Дніпро, 1993-1995.

53. Українські поети-романтики: Поетичні твори Вступна ст. М. Яценка. — Київ: Наукова думка 1987.

54. Франко І. Перехресні стежки: Повість/ Шкільна версія аналізу повісті В. Панченка; Конспекти уроків з вивчення повісті Л. Зубчак. — Кіровоград: Степова Еллада, 2000.

55. Франко І. Твори: В 3-х т. — Т.1: Поезії. Поеми/ Упоряд. і приміт. М. Грицюти; вступ, ст. Д. Павличка. — Київ: Наукова думка, 1991.

56. Хомандюк М. «Мій «Хазяїн» не есть Терещенко...»// Слово і час — №6. — 1993.

57. Хропко П. та ін. Історія української літератури (перші десятиріччя XIX ст.). — Київ: Либідь, 1992.

58. Хропко П. Українська література: Підручник для 10 кл. середи, шк., ліцеїв, гімназій, коледжів. — Київ: Освіта, 1998.

59. Яценко Б. «Слово о полку Ігоревім» та його доба. — Київ: Вид-во ім. Олени Теліги, Веселка, 2000.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.