УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Швидка підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Загальна характеристика календарно-обрядових і соціально-побутових пісень.
Тематика, зміст, образи народних балад і дум. Історичні пісні „Зажурилась Україна”, „Чи не той то хміль”
Уміти виділяти в літературних творах українського фольклору художні засоби, визначені шкільною програмою