ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Загальна характеристика календарно-обрядових і соціально-побутових пісень.
Тематика, зміст, образи народних балад і дум. Історичні пісні «Зажурилась Україна», «Чи не той то хміль»
Уміти виділяти в літературних творах українського фольклору художні засоби, визначені шкільною програмою