Всі публікації щодо:
ЗНО

Швидка підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII — ПОЧАТКУ XX СТ.

Іван Котляревський.„Енеїда”, „Наталка Полтавка”.
Григорій Квітка-Основ'яненко.„Маруся”.
Тарас Шевченко.„Катерина”, „Гайдамаки”, „Сон” („У всякого своя доля”), „Кавказ”, „До Основ'яненка”, „І мертвим, і живим...”, „Заповіт”, „Мені однаково”, „Ісаія. Глава 35”.
Пантелеймон Куліш. „Чорна рада”.
Марко Вовчок.„Інститутка”.
Іван Нечуй-Левицький.„Кайдашева сім'я”.
Панас Мирний.„Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.
Українська драматургіядругої половини XІX ст.
Іван Карпенко-Карий.„Хазяїн”.
Іван Франко.„Гімн”, „Чого являєшся мені у сні”, „Мойсей”.
Ольга Кобилянська.„Людина”.
Леся Українка.„І все-таки до тебе думка лине”, „Contra spem spero”, „Лісова пісня”.
Михайло Коцюбинський.„Intermezzo”, „Тіні забутих предків”.
Василь Стефаник.„Камінний хрест”
Визначати місце й роль митця в літературному процесі доби. Аналізувати літературний твір чи його уривок. Знати основнітеоретико-літературні поняття, передбачені програмою: епос; новела, оповідання, повість, роман, епопея; види комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск; романтизм і його ознаки, жанрове розмаїття романтизму; реалізм, реалістичні течії другої половини ХІХ ст. в українській літературі: побутово-просвітницький, революційний і класичний реалізм; жанрові різновиди сучасної драми: власне драма, трагедія та комедія; драматична поема; доба модернізму, особливості українського модернізму, модерністські течії: неоромантизм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм, характерні ознаки кожної з названих течій, їх розвиток в українській літературі

ТВОРИ

Іван Котляревський

Скорочені твори

ЕНЕЇДА

НАТАЛКА ПОЛТАВКА

Шкільні учнівські твори

Головні образи п'єси „Наталка Полтавка”

„Енеїда” І. Котляревського — енциклопедія українознавства

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

Скорочені твори

МАРУСЯ

Шкільні учнівські твори

Специфіка зображення людини в повісті „Маруся” (Г. Квітка-Основ'яненко)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочені твори

КАТЕРИНА

ГАЙДАМАКИ

СОН

КАВКАЗ

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ…

Твори

ЗАПОВІТ

ДО ОСНОВ'ЯНЕНКА

МЕНІ ОДНАКОВО, ЧИ БУДУ

ІСАІЯ. ГЛАВА 35

Шкільні учнівські твори

Мій улюблений літературний герой на основі поеми "Кавказ" Т.Г. Шевченко

Аналіз поезії Т. Г. Шевченка “Мені однаково“

Роздуми після прочитання поеми Т. Шевченка „Гайдамаки”

„І мертвим, і живим, і ненародженим...” - послання Кобзаря нащадкам

Сатиричне зображення царської імперії у поемах Т.Шевченка "Сон" і "Кавказ"

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Скорочені твори

ЧОРНА РАДА

Шкільні учнівські твори

Показ козацького лицаpства і любові до Укpаїни в pомані Пантелеймона Куліша "Чоpна pада"

МАРКО ВОВЧОК

Скорочені твори

ІНСТИТУТКА

Шкільні учнівські твори

Головні образи повісті Марна Вовчка „Інститутка”: порівняльний аналіз

ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ

Скорочені твори

КАЙДАШЕВА СІМ'Я

Шкільні учнівські твори

Морально-етичні проблеми у повісті „Кайдашева сім'я”

ПАНАС МИРНИЙ

Скорочені твори

ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?

Шкільні учнівські твори

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

КАРПЕНКО-КАРИЙ ІВАН

Скорочені твори

ХАЗЯЇН

Шкільні учнівські твори

„Хазяїн” І. Карпенка-Карого — видатне досягнення української драматургії XIX століття

ІВАН ФРАНКО

Скорочені твори

МОЙСЕЙ

Твори

ГIМН

ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ

Шкільні учнівські твори

Відгук про поезію Івана Франка "Чого являєшся мені у сні?"

Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі Івана Франка "Мойсей"

Роздуми над долею народу (за поемою І. Франка „Мойсей”)

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Скорочені твори

ЛЮДИНА

Шкільні учнівські твори

Людина і природа у творчості О. Кобилянсьної

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Скорочені твори

ЛІСОВА ПІСНЯ

Твори

І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ

СОNТRА SРЕМ SРЕRО!

Шкільні учнівські твори

Ідея гармонії людини і природи у драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

Мотиви лірики Лесі Українки

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Скорочені твори

INTERMEZZO

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ

Шкільні учнівські твори

Лірична новела М. Коцюбинського „Intermezzo” - поема душі

Фольклорні джерела повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

Скорочені твори

КАМІННИЙ ХРЕСТ

Шкільні учнівські твори

Трагедія переселення галицьких селян до Канади (за новелою В. Стефаника „Камінний хрест”)

ТЕОРІЯ

ХУДОЖНЄ МИСЛЕННЯ ПИСЬМЕННИКА

Родо-жанрова природа художнього твору

СИСТЕМА ЕПІЧНИХ ЖАНРІВ

ЖАНРОВИЙ ПОДІЛ ЛІРИКИ

ЖАНРИ ДРАМАТИЧНОГО РОДУ

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ

ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ XVI—XIX СТОЛІТЬ

БАРОККО

РОМАНТИЗМ

КЛАСИЦИЗМ

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

РЕАЛІЗМ

НАТУРАЛІЗМ

МОДЕРНІЗМ. ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗМУ

ІМПРЕСІОНІЗМ

СИМВОЛІЗМ

УНАНІМІЗМ

ІМАЖИЗМ ТА ІМАЖИНІЗМ

ФУТУРИЗМ

АКМЕЇЗМ

ЕКСПРЕСІОНІЗМ

ДАДАЇЗМ

СЮРРЕАЛІЗМ

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ

ТЕАТР АБСУРДУ

НОВИЙ РОМАН

СЕРДИТІ МОЛОДІ ЛЮДИ

РОЗБИТЕ ПОКОЛІННЯ

СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.