Всі публікації щодо:
ЗНО

Швидка підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури

ЛІТЕРАТУРА XX СТ

Павло Тичина.„Арфами, арфами”, „Ви знаєте, як липа шелестить”.
Володимир Сосюра.„Любіть Україну”, „Так ніхто не кохав”.
Юрій Яновський.„Вершники” (новела „Подвійне коло”).
Микола Хвильовий. „Я (Романтика)”.
Микола Куліш.„Мина Мазайло”.
Остап Вишня.„Мисливські усмішки”.
Олександр Довженко.„Зачарована Десна”, „Україна в огні”.
Андрій Малишко.„Пісня про рушник”.
Василь Симоненко.„Лебеді материнства”, „Ти знаєш, що ти – людина?”
Ліна Костенко.„Маруся Чурай”.
Іван Драч.„Балада про соняшник”.
Дмитро Павличко. „Два кольори”.
Василь Стус.„На колимськім морозі калина”, „Сто років, як сконала Січ”.
Григір Тютюнник.„Три зозулі з поклоном”
Визначати місце й роль митця в літературному процесі доби. Аналізувати літературний твір чи його уривок. Знати основнітеоретико-літературні поняття, передбачені програмою: лірика, ліричний образ і ліричний герой, види ліричних творів за тематикою: філософська, патріотична, громадянська, пейзажна й інтимна лірика, ліро-епічні твори; системи віршування: метрична, силабічна, тонічна та силабо-тонічна, двоскладові та трискладові стопи; віршові розміри: ямб, хорей, дактиль, амфібрахій та анапест; ознаки класичного сонета; поетичний синтаксис: інверсія, тавтологія, антитеза, анафора; риторичні фігури: риторичне звертання та риторичне запитання; алітерація й асонанс.

Твори

ПАВЛО ТИЧИНА

Твори

АРФАМИ, АРФАМИ...

ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ

ВОЛОДИМИР СОСЮРА

Твори

ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ

ТАК НІХТО НЕ КОХАВ

Шкільні учнівські твори

„Голос ніжного серця” (інтимна лірика В. Сосюри)

Образи України у творчості В. Сосюри

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Скорочені твори

ВЕРШНИКИ

Шкільні учнівські твори

Гріх і спокута (за романом Ю. І. Яновського "Вершники")

Ідейний смисл назви новели "Подвійне коло" (за романом Ю. І. Яновського "Вершники")

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Скорочені твори

Я (РОМАНТИКА)

Шкільні учнівські твори

Революція у новелі М. Хвильового „Я (Романтика)”: парадокси історії

Головний герой твору М. Хвильового "Я (Романтика)"

Проблеми роздвоєностi особистостi у новелi Миколи Хвильового "Я (Романтика)"

Микола Куліш

Скорочені твори

МИНА МАЗАЙЛО

Шкільні учнівські твори

Мій погляд на конфлікт п'єси М. Куліша „Мина Мазайло”

„Мина Мазайло” М. Куліша - „філологічний водевіль”

ОСТАП ВИШНЯ

Твори

Збірка „Мисливські усмішки”

Відкриття охоти

Як варити і їсти суп з дикої качки

Лисиця

Заєць

Ведмідь

Бекас

Вовк

Вальдшнеп

Дика коза

Дика гуска

Перепілка

Лось

Дрохва

Дикий кабан, або вепр

Гагара

Екіпіровка мисливця

З крякухою на озері

Лебідь

Короп

Сом

Щука

Самі собі шкідники

Бенгальський тигр

Епілог

Шкільні учнівські твори

„Мисливські усмішки” Остапа Вишні: любов до сонця, до вітру, до зеленого листу

ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО

Скорочені твори

ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА

УКРАЇНА В ОГНІ

Шкільні учнівські твори

„Україна в огні” О. Довженка - страшні сторінки історії

"Зачарована Десна" як сповідь душі Олександра Довженка

Чарівний світ дитинства у „Зачарованій Десні” О. Довженка

АНДРІЙ МАЛИШКО

Твори

ПІСНЯ ПРО РУШНИК

Шкільні учнівські твори

Пісня про рушник А. Малишка - гімн материнській любові

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

Твори

ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА

ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ — ЛЮДИНА

Шкільні учнівські твори

„Лебеді материнства” - материнський заповіт на всі віки (Василь Симоненко)

В. Симоненко про історичну місію людини на землі ("Ти знаєш, що ти - людина?")

ЛІНА КОСТЕНКО

Скорочені твори

МАРУСЯ ЧУРАЙ

Шкільні учнівські твори

Маруся Чурай — втілення в образі моральної краси й таланту українського народу (за романом Ліни Костенко "Маруся Чурай")

Роман „Маруся Чурай” Л. Костенко: історичне, ліричне, філософське...

ІВАН ДРАЧ

Твори

БАЛАДА ПРО СОНЯШНИК

ДМИТРО ПАВЛИЧКО

Твори

ДВА КОЛЬОРИ

Василь Стус

Твори

СТО РОКІВ ЯК СКОНАЛА СІЧ

НА КОЛИМСЬКІМ МОРОЗІ КАЛИНА

Шкільні учнівські твори

Василь Стус — незламний лицар правди і свободи

ГРИГІР ТЮТЮННИК

Скорочені твори

ТРИ ЗОЗУЛІ З ПОКЛОНОМ

Шкільні учнівські твори

„Немає загадки таланту. Є вічна загадка любові” (за новелою Григіра Тютюнника „Три зозулі з поклоном”)

Теорія

ЛІРИКА

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПІВ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ

ЖАНРОВИЙ ПОДІЛ ЛІРИКИ

ЕПІТАЛАМА

ПАНЕГІРИК

ДИФІРАМБ

ПЕАН

МАДРИГАЛ

ЕПІТАФІЯ

СТАНСИ

КАНЦОНА

ОДА

ЕЛЕГІЯ

ДУМКА

ГІМН

ПОСЛАННЯ

ПІСНЯ

РОМАНС

ПСАЛМИ

ЛІРИЧНИЙ ПОРТРЕТ

СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

ХУДОЖНЄ МОВЛЕННЯ, ВІРШОВАНА МОВА, РИМА, СТРОФА

ПОЕЗІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ, СУТЬ, ПОХОДЖЕННЯ, ПРЕДМЕТ, ПРИЗНАЧЕННЯ І КОРИСТЬ ПОЕЗІЇ

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ

ІНВЕРСІЯ

АСИНДЕТОН

АНАКОЛУФ

ЕЛІПСИС

ПОЛІСИНДЕТОН

ПЛЕОНАЗМ

ТАВТОЛОГІЯ

СИНТАКСИЧНИЙ ПАРАЛЕЛІЗМ

АНАФОРА

ЕПІФОРА

АНЕПІФОРА

ЕПАНАФОРА

АМПЛІФІКАЦІЯ

ПАРОНОМАЗІЯ

АНТИТЕЗА

ОКСЮМОРОН

РИТОРИЧНІ ФІГУРИНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.