Всі публікації щодо:
ЗНО

Швидка підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

"Слово про похід Ігорів".
Григорій Сковорода.„Всякому місту – звичай і права”, „Бджола та Шершень”.
Полемічна література. І. Вишенський
Визначати місце й роль письменника в літературному процесі доби. Аналізувати літературний твір чи його уривок. Знати основні теоретико-літературні поняття, передбачені програмою: художній образ і літературний тип, прототип, тема та мотиви, ідея художнього твору, проблематика та конфлікти в художньому творі; композиція художнього твору, сюжет і його елементи, позасюжетні елементи; тропи: епітет, постійний епітет, порівняння, метафора, персоніфікація (уособлення), алегорія, метонімія, синекдоха, гіпербола, оксиморон; символ; доба Відродження, Реформація в українській літературі; бароко та його характерні риси

ТВОРИ

СЛОВО ПРО ІГОРІВ ПОХІД

Скорочені твори

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ

Шкільні учнівські твори

Яким я уявляю собі автора „Слова о полку Ігоревім”

Григорій Сковорода

Скорочені твори

БДЖОЛА ТА ШЕРШЕНЬ

Твори

ВСЯКОМУ МІСТУ — ЗВИЧАЙ І ПРАВА

Шкільні учнівські твори

Повчальний зміст байок Г. Сковороди

ІBAH ВИШЕНСЬКИЙ

Шкільні учнівські твори

Іван Вишенський - видатний український полеміст

ТЕОРІЯ

ХУДОЖНЄ МИСЛЕННЯ ПИСЬМЕННИКА

ВИЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

ВИДИ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ОСНОВНА ФОРМА БУТТЯ ЛІТЕРАТУРИ

СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ТЕМА

ФАБУЛА

ХАРАКТЕР

ПАФОС

ІДЕЯ

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

СИСТЕМА ОБРАЗІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

СЮЖЕТ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ

ТЕМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ, СЮЖЕТ, КУЛЬМІНАЦІЯ

ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ XVI—XIX СТОЛІТЬ

БАРОККО

КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ, ТРОПИ

ЕПІТЕТИ

ПОРІВНЯННЯ

МЕТАФОРА

МЕТОНІМІЯ

СИНЕКДОХА

ПЕРИФРАЗ

ЕВФЕМІЗМ

АНТОНОМАЗІЯ

АСОЦІОНІМ

ІРОНІЯ

ГІПЕРБОЛА

ЛІТОТА

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ

ІНВЕРСІЯ

АСИНДЕТОН

АНАКОЛУФ

ЕЛІПСИС

ПОЛІСИНДЕТОН

ПЛЕОНАЗМ

ТАВТОЛОГІЯ

СИНТАКСИЧНИЙ ПАРАЛЕЛІЗМ

АНАФОРА

ЕПІФОРА

АНЕПІФОРА

ЕПАНАФОРА

АМПЛІФІКАЦІЯ

ПАРОНОМАЗІЯ

АНТИТЕЗА

ОКСЮМОРОН

РИТОРИЧНІ ФІГУРИ

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОЗИЦІЇНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.