У глибинах людського буття - Літературознавчі студії - Василь Фащенко 2005Ріка, що єднає століття (Літературознавча спадщина Василя Фащенка)

І. Етюди про психологізм літератури

Характери і ситуації

Соціальність реалістичного психологізму

Психічні стани

Видима мова душі

Діалог і монолог

Внутрішнє мовлення

Суцвіття засобів

ІІ. Із студій про новелу

Оновлення жанру і суперечки про поетику

Теорія новели в Україні

Новелістична композиція (мікро- і макроструктура)

Жанрова диференціація та взаємопроникнення

Типи новел і формування течій

Новела Мирослава Ірчана

Новела Юрія Яновського

Кінооповідання і новела Олександра Довженка

Новела Григорія Косинки

Новела Олекси Слісаренка

Усмішка-новела Остапа Вишні

Новелістичний епос Олеся Гончара

Осягнення протиріч (новела 50-60 рр. XX ст.)

Діалектика почуттів (новела 50-60 рр. XX ст.)

Проміння сходиться у фокусі

Метаморфози в українській новелістиці XX ст.

ІІІ. Зображально-виражальна стихія слова

Стиль і його складники

Поетичний світ Олеся Гончара

Глибінь і розмаїття дивосвіту (творчість П. Загребельного)

Щаблі до істини

«Чия правда, чия кривда?» Тарас Шевченко і Микола Хвильовий