Український фольклор - Олена Семеног

Український фольклор - Олена Семеног

Український фольклор - Олена Семеног

ЗМІСТ

Передмова

Програма курсу „Усна народна творчість”

МОДУЛЬ 1. ФОЛЬКЛОР - НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

МОДУЛЬ 2. ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ

МОДУЛЬ 3. ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС

МОДУЛЬ 4. БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

МОДУЛЬ 5. КАЗКОВА ТА НЕКАЗКОВА ІСТОРИЧНА ПРОЗА

МОДУЛЬ 6. НАРОДНА ПАРЕМІОГРАФІЯ

МОДУЛЬ 7. МІСЦЕ ФОЛЬКЛОРУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Післямова

Словник термінів

Глухівщина в записах фольклористів та етнографів

Енциклопедія весільної обрядовості Григорія Калиновського

Теми наукових (курсових дипломних, магістерських) робіт з фольклору

Питальник фольклорної практики Рецензенти: Є.А.Пасічник, доктор педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова); А.М.Поповський, доктор філологічних наук, професор (Дніпропетровська Юридична академія МВС); М.К.Козій, кандидат педагогічних наук, ст.наук.співробітник (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

Семеног О.Український фольклор: Навч.посіб. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. - ISBN Новизна посібника полягає в його методичній багатоваріантності. Поряд із стислим викладом теоретичного матеріалу до кожної теми семи модулів пропонується система різнорівневих форм контролю набутих знань: контрольні, тестові запитання, творчі, проблемні завдання, мета яких - спрямувати студента на самостійний пошук, сприяти розвитку його творчого, аналітичного мислення, формувати професійно компетентного вчителя-словесника.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Можебути корисним для викладачів, учителів та учнів гімназій, ліцеїв, коледжів, середніх загальноосвітніх шкіл та училищ.

ISBN © Семеног О., 2004 © РВВ ГДПУ, 2004 Семеног О.М. Український фольклор: Навч. посіб. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. - c.

Навчальний посібник містить програму курсу української усної народної творчості, список рекомендованої літератури, основні модулі та теми, міркування стосовно окремих питань, запитання та завдання проблемно-пошукового характеру, програму та питальник фольклорної практики. В основі викладу тем курсу враховуються комунікативний, лінгвістичний, розвивальний, країнознавчий, виховний компоненти. Пріоритетна роль належить активним формам і методам, які спрямовують студента на самостійний пошук, зокрема контрольно-тренувальним, проблемно-пошуковим, інтелектуальним, дослідним запитанням і завданням. Враховуючи те, що реальністю сьогодення стає полікультурна освіта майбутнього вчителя української мови і літератури, в посібнику передбачено пізнання культури рідного народу в діалозі з іншими слов'янськими культурами.

Для студентів філологічних факультетів педагогічних університетів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів української мови і літератури.

Semenog O.M. Ukrainian folk-lore. Educational and methodical text-book. - K. - Hlukhiv: Editorial and Publishing Department, Hlukhiv State Pedagogical University, 2003. - 191p.

Educational and methodical text-book contains the programme of the course of Ukrainian folk-lore. The list of recommended literature, main models and themes, thoughts about some problems, questions and assignments of problematic and searching character, programme and folk-lore practice questionnaire.

Communicative, linguistic and developing components form the basis of the themes of the course. Active forms and methods play leading role. They direct students to selfresearch, control-training, problematic and research, intellectual, searching questions and assignments. Taking into consideration that policultural education of future Ukrainian language and literature teacher's education is a reality today hearning the culture of our people together with other Slavonic cultures is described.

This text-book is for students of philological faculties of pedagogical universities, pupils of secondary schools, Ukrainian language and literature teachers.Віртуальна читальня Української літератури для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали доступні за ліцензією Creative Commons — «Attribution-NonCommercial»

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.