Всі публікації щодо:
Теорія літератури
Фольклор
Пісні

Український фольклор - Олена Семеног

ТАНКОВІ ПІСНІ КОЛОМИЙКИ - БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

МОДУЛЬ 4

Коломийка - весела жартівлива чи лірична співанка танцювального характеру. Як правило, це коротка, найчастіше дворядкова пісня, кожний рядок якої складається з чотирнадцяти складів, з паузою після восьмого складу. Можливо, назва пов’язана з назвою міста Коломия або назвою гуцульського танку „коломийка“ (коло), де ця пісня виступає як приспівка до танцю.

Коломийкові традиції досить розвинуті в Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях. Твори такого типу відомі з ХV ст.

Коломийки розрізняють кількох видів: родинно-побутові (кохання, родинні стосунки), соціальні (панський гніт, рекрутчина, тяжка виснажлива праця), еміграційні.

Пісням властиве поетичне бачення навколишнього світу. Окремі коломийки нагадують думи про турецьку неволю: Ой летіли гайворони понад Чорне море, Заплакали молод-бранці, сидячи в неволі.

Будь здорова, родинонька, ви мої сусіди, Не з гаразду я це роблю, а з тяжкої біди.

Серед ознак коломийки слід виділити лаконізм, пісенно-поетичне начало, відповідну міміку, спів, усталену поетику, традиційні образи-символи, постійні епітети, наприклад: “гіркий вітер“, “Черемош воркітливий“, метафори, персоніфікацію (звернення до природи, мов до живої істоти).

Коломийкам не властива споглядальність. Автор і виконавець у коломийках - це одна особа, що розкриває душу, розповідає про власні пригоди, враження. Більшість коломийок оптимістичні, життєрадісні.

Веселая дівчинонька, весело смієся, Веселої дівчинці робота береся (Бойківські коломийки в записі Г.Дем’яна. У книжці Р.Кирчіва Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. - Львів, 2002. - C.87).

Влучну характеристику коломийок запропонував І.Франко: „вони (коломийки) складаються на широкий образ нашого сучасного народного життя, безмірно багатий деталями і кольорами, де бачимо сльози й радощі, працю і спочинки, турботи і забави, серйозні мислі нашого народу в різних його розверстуваннях, його сусідів, його соціальний стан, його життя громадське й індивідуальне від колиски до могили, його традиції й вірування, його громадські й етичні ідеали“ [7].

Контрольні запитання: 1. Які родинно-побутові та соціально побутові коломийки та частівки поширені у вашій місцевості? 2. Чи були і є у вашому селі виконавці коломийок і частівок? 3. Коли і де виконуються коломийки? 4. Чи виникають нові коломийки і частівки? Яка їх ідейна спрямованість? 5.Чому коломийки називають найбільш імпровізованим жанром? 6.Чим відрізняються жанри танкової лірики: шумки, краков’яки, козачки, дрібушки? 7.Чим зумовлена така назва танкових пісень - коломийка? Тестові запитання 1. Які пісні називаються “коломийками“? А) це коротка, найчастіше дворядкова пісня, кожний рядок якої складається з 14 складів, з цезурою після восьмого складу, з жіночою римою; Б) це музично-поетичний твір, який виконується сольно у супроводі музичного інструмента; В)це твори, що увійшли в народну словесність з професійної літератури.

2. Які теми висвітлюються у коломийках? А) родинно-побутові; Б) соціально-побутові; В) всі вище перераховані.

3. Який настрій носить коломийка? А) мінорний; Б) переплітання мінорного з мажорним, залежно від теми; В) мажорний.

4. Вкажіть перше видання присвячене коломийці.

А) Якова Головацького “Народные песни Галицкого и Угорской Руси“; Б) В. Гнатюка “Подружжя і рідня“; В) Саламона Счасного “Коломийки и шумки“.

5. Визначте до якої групи належать перераховані нижче коломийки: А).Буковино моя мила, щедра і багата, Розцвіла в сім ї єдиній, вільна і крилата.

Люблю тебе. Буковино, за поля родючі, Люблю тебе, як дівчину, за сади пахучі.

Б). Продай, мати, сірі воли та й сіру корову, Купи мені , моя мати, хустку тибетову.

Купи мені, моя мати, тибити, тибити, Будуть мене, молоденьку, хлопчики любити.

В). Ой гуляла дівчинонька очима, плечима, Вигуляла козаченька з чорними очима.

Г). Що я буду, бідний. діяв, як зима завіє, Ні кожуха. ні дівчини, що мене зігріє? 6. За поданим визначенням вкажіть,про який термін йдеться: “це коротка, найчастіше дворядкова пісня, кожний рядок якої складається з 14 складів, з цезурою після восьмого складу, з жіночою римою“.

А) літературні пісні; Б) коломийки; В) стрілецькі пісні.

7. Які різновиди української пісні можна назвати “родичами“ коломийки? А частушки, казачки, вівати, чабарашки; Б) літературні пісні; В) веснянки.

8. Який художній засіб найбільш характерний для коломийки? А) гіпербола; Б) анафора; В) метафора.

9. Хто перший зробив спробу визначити місце коломийки серед коротких пісенних жанрів слов’янського фольклору? А) Вацлав Зелеський; Б) В. Гнатюк; В) П. Лушкевич.

Пошукові і творчі завдання 1. Прокоментуйте визначення В.Гнатюка: „Коломийку слід вважати зовсім самостійним витвором народного генія, паралельним до інших самостійних родів народної поезії. Подекуди можна їх ставити навіть вище; ми знаємо, що деякі пісні, особливо обрядові, прив’язані тісно тільки до певних проявів народного життя;...коломийка натомість огортає собою всі прояви життя чоловіка у всіх порах; ...звідти в ній висловлене і радість і горе, і утіха і жаль; звідти вона дихає і повагою і жартом; звідти в ній і гумор, і сатира, і іронія і т.д.“(Гнатюк В.Переднє слово до збірника „Коломийки“ // Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. - К.:Наук. думка, 1966. - C.158).

2. Визначте риси коломийки за поданим текстом.

Та піду я в полонину та в полониночку, Вирубаю яворика та й колисочку.

Та завішу колисочку я на яворочку, Та буду в ній колихати малу дитиночку.

А я буду колисати, а вітер - гойдати, Аби моїй дитиночці добре було спати.

3. Які художні засоби виразності використано у коломийках:

3.1.Ой лунає спів зозулі та ще й соловейка, Нема краще в цілім світі, як рідна сімейка.

3.2. Ой гоп, та помалу, Та виткала штани з валу, І пошила, і наділа, Сама бачу, що до діла.

4. Поділившись на підгрупи, підготуйте доповіді для участі в конференції на тему „Коломийка і сучасність“. Матеріалом для обговорення оберемо статтю М.Савчука „Коломийка“, вміщену на сайті [7]http: //www.ko.if.ua/cultpub/savchuk.htm.

Література до теми

1.Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість. - К., 1966.

2.Коломийки / Упоряд., передм. і примітки Н. C. Шумади. Нот. матеріал упоряд. З.І. Василенко. - К.:Музична Україна, 1973. - 439 c.

3.Коломийки в записках І. Франка / Упоряд.О.І.Дей. - К.:Музична Україна, 1970. - 133 c.

4.Матвіїшин C.М.“Ой співанко-коломийко, як тебе не знати..“ / Вивчення коломийок у 9-му класі // Укр.мова і літ.в шк.. - 1991. - № 4. C.30-33.

5.Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість:Підручник. - К.:Знання-Прес, 2001. - 591 c.

6.Степанишин Б. Давня українська література в школі. - К.: Либідь, 2000. - 504 c.

7.Франко І. Володимир Гнатюк. Коломийки.Т.21 // Франко І.Зібрання творів: У 50-ти т. - К., 1982. - Т.37. - C.149.

8.Шумада Наталя. Коломийки в дослідженнях Володимира Гнатюка // Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 2.

9.Шумада Н. C. Коломийки у взаємозв’язках із східнослов’янською пісенністю // Народна творчість та етнографія. - 1991. - № 2. - C.3-11.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.