Всі публікації щодо:
Фольклор

"УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР" - навчальний посібник

ПИТАЛЬНИК ФОЛЬКЛОРНОЇ ПРАКТИКИ

Питальник фольклорної практики Календарно-обрядова поезія 1. Як відзначалися у давнину святки у вашій місцевості? Запишіть розповідь.

2. Як проходив свят-вечір? Які обряди пов’язувалися з ним ? Що говорилося при цьому? 3. У які дні прийнято було колядувати, в які щедрувати? Який був склад групи колядників (кількість, вік, стать)? Як розподілялися обов’язки між ними: чи був “береза“, “міхоноша“? Чи були серед колядників ряжені? Чи не виконували вони якихось сценок? Що носили з собою колядники? 4. Де виконувалися величальні пісні (під вікнами, в приміщенні)? Співалася одна пісня для всіх членів сім’ї чи колядки адресувалися персонально господареві, господині, парубкові, дівчині? Записати їх тексти.

5. Якими формами колядники дякували за обдарування? Які формули погроз на випадок поганого обдарування були відомі? 6. Чи практикується колядування та щедрування зараз? Як воно відбувається? Чи виконуються сучасні щедрівки? 7. Чи відомий у вашій місцевості звичай засівання (посипання)? Які пісні виконували посипальники? Що примовляли при засіванні? 8. Чи відбувалися на Новий рік дівочі ворожіння? Як і про що ворожили дівчата? 9. Коли зустрічали весну і які при цьому виконувалися обряди, весняні ігри, танці; як закликали весну; які пісні співали, зустрічаючи весну, хто їх співав? 10. На який час припадало свято русалії; які обряди і пісні виконувалися на „русальний тиждень (Великдень)“, з якими віруваннями вони пов’язані? 11. Яке було уявлення про русалок? Кого вважали русалками, де вони жили, в які стосунки вступали з людьми? Як проводили русалок, якими піснями? 12. Як відзначали в селі ніч на Івана Купала? Хто брав участь у цьому святі? Які обряди і повір’я пов’язані з ним (збирання лікарських рослин, прикрашання дерева, запалювання вогнища, стрибання через вогонь, купання у водоймищі, ворожіння)? 13. Які ігри, хороводи, розваги, пісні виконувалися на свято Купала? Як виготовляли Марену, Купала? Чи відзначається свято Івана Купала в наш час? 14. Чи виконували обряди, пов’язані зі святом Петра і Павла, які пісні виконувалися при цьому? 15. Які обряди і пісні виконувалися перед початком і наприкінці жнив? 16. Які відбувалися обряди вшанування першого і останнього снопа, „завивання бороди“, плетення вінка і вітання господаря? Які пісні супроводжували ці обрядові дії, хто їх співав? Родинно-обрядова поезія 17. Важливі події родинного життя супроводжувалися обрядами (родини, хрестини, пострижини, одруження і т.д.). Чи співалися при цьому пісні? Кому вони призначалися? 18. Що спiвають у вас в pодинi? У чому педагогiчне значення цих пiсень? 19. Як проходив весільний обряд у даній місцевості, з яких частин складався? Як довго тривало весілля? 20. Як проходило сватання, кого кликали в старости, чи використовували старости в розмові алегоричні прийоми ловлі куниці, купівлі-продажу телички, ягниці? Якими словами батьки благословляли молодих? Чи співали на сватанні пісень? 21. Як відбувався обряд заручин? Які пісні при цьому співалися? 22. Які пісні виконували коровайниці, випікаючи весільний хліб; про що співали, плетучи вінок і завиваючи „гільце“? 23. Як запрошували молоді гостей на весілля? Чи співалися при цьому пісні? Які саме? 24. Як проводилося розчісування коси перед весіллям та дівич-вечір? Записати пов’язані з цим обрядом пісні.

25. Як називалися учасники весілля з боку молодого й молодої (бояри, дружки, світилки, старости тощо), в чому полягали їх функції? 26. Чи були серед весільних пісень сумні, жартівливі, сатиричні? Хто їх співав і коли? 27. Чи співалися пісні у понеділок, які саме? Які обряди справляли у цей день? 28. У яку пору найчастіше відбуваються весілля? Яке ставлення до традиційних обрядів сьогодні молоді, середнього і старшого покоління? 29. Які обрядові дії супроводжували похорони; з якою метою і в якій послідовності вони виконувались? 30. Чи зустрічається звичай голосити на похоронах, коли і хто голосить, від кого вчилися голосити? Які голосіння поширені у вашій місцевості? 31. Чи голосять при відвідуванні могил родичів у поминальні дні? Замовляння 32. Як і коли виконувалися замовляння, хто їх виконував; чи існував зв’язок між замовляннями і календарними та родинними обрядами? 33. Які існували господарські, родинно-побутові, суспільно-громадські, лікувальні замовляння? 34. Які замовляння, на думку виконавців, були шкідливими, а які корисними? 35. Чи були в даній місцевості люди, що виконували замовляння, як їх називали (знахарі, шамани, чаклуни, шептухи)? 36. Чи користуються замовляннями зараз? Яке ставлення до них? Ліричні пісні 37. Як розуміють виконавці жанрову суть ліричної пісні, її своєрідність? 38. Які види суспільно-побутових (чумацькі, рекрутські та солдатські, наймитські) і родинно-побутових пісень (про кохання, про жіночу долю) поширені в селі? 39. Чи є загальновизнані виконавці ліричних пісень? 40. Які ліричні пісні літературного походження знають і люблять виконавці? 41. Яка сфера поширення та призначення сатиричних і жартівливих пісень? Записати тексти цих пісень.

Думи та історичні пісні 42. Чи є в селі люди, котрі пам’ятають думи або їх уривки, знають, як виконуються ці твори? 43. Чи перебували в цій місцевості кобзарі, бандуристи, лірники? Які пісні вони виконували? 44. Які умови сприяли збереженню дум у даній місцевості, а які, навпаки, послужили їх зникненню? 45. Які історичні пісні співали й співають у даній місцевості? 46. Як виконавці пояснюють суть історичних подій, на яких ґрунтуються пісні; що знають про героїв пісень? 47. Як спpияє школа популяpизацiї цих твоpiв? Казки 48. Яка мета казки? 49. Якi мiсцевi pодинно-побутовi казки вам вiдомi? 50. Чи популярні казки у даній місцевості зараз? 51. Чи створюються нові казки? Хто їх автори? Легенди та перекази 52. Які легенди та перекази побутують у даній місцевості? З якого приводу вони розповідалися? 53. Які є легенди про походження даного села, його назви, назви місцевих річок, лісів, гір, ярів тощо? Як ці легенди пов’язані з історією краю? 54. Чи iснують у вашiй мiсцевостi легенди пpо pодиннi i сiмейнi pелiквiї? Анекдоти 55. Чи називають анекдоти в даній місцевості по-іншому: жарти, гуморески, усмішки і т.д.? 56. Де, в яких життєвих ситуаціях і з якою метою розповідаються анекдоти? 57. Які суспільно-побутові та родинно-побутові анекдоти побутують у даній місцевості? Чи зустрічається явище модернізації старих анекдотів? 58. Чим пояснити популярність деяких анекдотів, чи існують анекдоти (давні і нові) на місцеві теми? Балади 59. Які балади родинно-побутового і соціально-побутового характеру відомі у вашому селі ? 60. Чим пояснити популярність пісень-балад у народу ? Коломийки та частівки 61. Які короткі пісеньки відомі у вашій місцевості? Як їх називають? 62. Які родинно-побутові та соціально побутові коломийки та частівки поширені у вашій місцевості? 63. Чи були і є у вашому селі виконавці коломийок і частівок? 64. Коли і де виконуються ці коломийки? 65. Чи виникають нові коломийки і частівки? Яка їх ідейна спрямованість? Малі фольклорні жанри 66. Про які предмети і явища існують загадки в даній місцевості? 67. Хто загадує загадки? Які види загадок знають виконавці? 68. Якi загадки знають у pодинi? 69. Чи pозумiють у сiм’ї пiзнавальнi, дидактичнi, естетичнi функцiї загадок? 70. Чи відомі виконавцям казки, календарно-обрядові пісні та інші жанри фольклору, що містять у собі загадки? 71. Чи використовувалися загадки на весіллі? 72. Чи творяться загадки у наш час? Які їх теми? Яка роль у цьому школи, книжок і т.д.? 73. Яку роль відводить народ прислів’ям та приказкам у житті? Які прислів’я та приказки втілюють народне ставлення до рідної землі, праці, науки й освіти? 74. Чи поширені жартівливі прислів’я та приказки, твори про носіїв вад? 75. Якi у вашiй мiсцевостi iснують пpислiв’я та пpиказки, пов’язанi з pодинним побутом, вихованням дiтей? Розкpийте їх суть.

76. Чи зустрічаються у вашій місцевості забавлянки? 77. Якi колисковi пiснi, забавлянки, пестушки, скоpомовки виконували i виконують доpослi для дiтей? 78. Які існують прозивалки: прозивалки-прізвиська, прозивалки-портрети, прозивалки-діалоги, погрози у вашому селі? 79. Якi вiтання, побажання, звеpтання, поpiвняння для дiтей i пpо дiтей iснують у вашiй мiсцевостi? 80. Які відомі лічилки? Чи зустрічаються незрозумілі й викривлені слова в них? Як виконавці пояснюють ці слова? Народна драма 81. Як виявляються драматичні елементи в місцевих народних іграх, обрядах, фольклорі? 82. Чи збереглися спогади про народний ляльковий театр (вертеп)? Яким був зміст вистав? 83. Як називали того, хто показував вистави в ляльковому театру?



На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.