"УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР" - навчальний посібник

ТЕМИ НАУКОВИХ (КУРСОВИХ ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ)

Теми наукових (курсових дипломних, магістерських) робіт з фольклору Дохристиянські вірування українців і поетичний світ.

Образи язичницьких богів в українській календарно-обрядовій поезії.

Замовляння на Поліссі.

Синтез ритуалу і слова в українських замовляння.

Дитячий фольклор Східного Полісся.

Легенди і перекази Глухівщини.

Зимовий фольклор рідного краю.

Весільні пісні жителів мого села.

Культ вогню і води в українських весільних піснях.

Символіка весільних пісень.

Образ дороги в чумацьких піснях.

Сповідь кохання у любовних піснях.

Весільні елементи у жниварських піснях.

Образ козака в пісенних жанрах українського фольклору.

Образ козака у народних думах.

Образ Богдана Хмельницького в героїчному епосі.

Маруся Богуславка у фольклорній традиції.

Тематичний аналіз основних сюжетів балади.

Морально-етична проблематика балад.

Головні образи балад, їх психологічне навантаження.

Мотиви дітозгубництва у народних баладах.

Художні особливості солдатських пісень.

Специфіка українських фантастичних казок.

Морально-етична проблематика казок (на матеріалі певного регіону).

Відображення ментальності в українських анекдотах.

Вплив християнства на розвиток української народної словесності.

Ритуально-магічна поетика замовляння.

Психологічний паралелізм в ліричній пісні.

Картина світу в українській народній казці.

Тезаурус поетичних прийомів у казковій прозі.

Художня природа народних паремій.

Поетика історичних пісень.

Образ вишиванки у народних піснях.

Образ Долі в народних ліричних піснях.

Образ жінки в українських ліричних піснях.

Образ матері у родинно-побутових піснях.

Образ молодшого брата в народних казках.

Голодомор у фольклорній інтерпретації.

І.Нечуй-Левицький і проблеми вивчення української міфології та демонології.

Проблеми фольклору в науковій спадщині М.Костомарова.

Концепція українського фольклору у дослідженнях П.Куліша.

М.Драгоманов і його фольклористична концепція.

О.Потебня як дослідник українського фольклору.

Енциклопедія весільної обрядовості Г.Калиновського.

Фольклорні образи і мотиви в творчості письменника (на вибір).

Теми наукових (курсових, дипломних, магістерських) робіт з методики викладання фольклору Методика вивчення календарно-обрядових пісень у школі.

Педагогічні функції новорічного обрядового фольклору Вивчення родинно-обрядової поезії у загальноосвітніх закладах.

Вивчення дум і історичних пісень у загальноосвітніх закладах.

Вивчення соціально-побутових пісень у загальноосвітніх закладах.

Вивчення українських народних казок у загальноосвітніх закладах.

Вивчення легенд та переказів у загальноосвітніх закладах.

Вивчення народної пареміографії у загальноосвітніх закладах.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.