Іван Франко і проблеми теорії літератури - М. І. Гнатюк 2011Від «планіметричного» до «стереометричного» вивчення літератури

Становлення Івана Франка як літературного критика

Антипозитивістичний злам у філософії та літературознавча практика Івана Франка

Погляд Івана Франка на предмет, завдання та основні жанри літературної критики

Особливості літературно-критичного дискурсу наприкінці XIX — на початку XX ст.

Запитання. Завдання

Поетика, естетика та психологія літературної творчості як предмет теоретичного осмислення

Специфіка літератури і мистецтва у творчій практиці Івана Франка

Термінологічний літературознавчий апарат Івана Франка: «своє» і «чуже»

Проблеми генологічної структури літературних творів у літературознавчій практиці Івана Франка

Проблеми психології творчості у науковому осмисленні Івана Франка

Проблеми наукознавства у творчій практиці Івана Франка

Запитання. Завдання

Розвиток методологічних основ вивчення літературного твору

У пошуках літературознавчої методології

Основні літературознавчі школи другої половини XIX — початку XX ст. в концепції Івана Франка

Франкове трактування біографічного підходу до аналізу літературного твору

Франкова теорія культурно-історичної школи

Проблема «корпусу» історії української літератури

Іван Франко та Олександр Потебня: психологічна школа

Іван Франко та компаративістичні студії в Україні

Філологічна школа в літературознавстві та Іван Франко

Запитання. Завдання

Іван Франко і проблеми європеїзації української літератури

Кроки до європейського читача

Запитання. Завдання

Література