Теорія літературних жанрів - Жанрова парадигма сучасного зарубіжного роману - Бовсунівська Т. В 2009Канонічна модель жанру

Термінологічні дефініції жанру, роду та виду

Роль Аристотеля в теорії жанру

З історії термінологічного осмислення роду, виду та жанру

Біблія і становлення літературних жанрів

Класифікація як форма канолізації жанрів

Жанрова типологія

Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Провідні тенденції у західній жанрології

Еволюційна теорія жанрів

Проаристотелівська жанрологія на заході

Наратологія і жанрологія: Ж. Женетт, В. Мартін

Психологічні теорії жанру

Структуралістські теорії жанру

Жанр у неомарксизмі

Шлях вдосконалення систематизації та класифікації жанру: М. Верлі

Теорія жанру як системи функцій: К. Штирле

Рецептивна теорія жанру: Ханс-Робертяусс

Умовні заперечення жанру (Б. Кроче, Ж. Дерріда, А. Розмарин)

Інтертекстуальна концепція жанру Дж. Фроу

Актуальні жанрові теорії заходу

Теорія Романух. Ортеги-Гассета

Феміністична критика жанру

Жанрова теорія H. Фрая

Жанрова теорія Ц. Тодорова

Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Формалістичні теорія жанру

«Домінантна» концепція жанру Б. Томашевського

Морфологічна схема жанрів за В. Проппом

Інтермедіальна теорія жанру М. Кагана

Семіотичні підходи у жанрології

Метафорична теорія жанру О. Фрейденберг

Ритуально-міфологічна теорія жанру

Соціологічна інтерпретація жанру

Сюжетна концепція жанру

Сучасні російські академічні жанрові теорії

Сучасні українські жанрові теорії

Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Система жанрів Г. Поспєлова

Жанрова концепція М. Бахтіна

Система літературних жанрів Д. Ліхачова

Нова класифікація жанрів та родів Н. Тамарченка

Роман доби постмодернізму

Меніппея: нігілістичні межі роману

Історичний роман: діахронічні межі роману

Автодокументальні форми: антропологічні межі роману

Фентезі: матафізичні межі роману

Видіння як включений жанр: інтертекстуальні (структурні) межі роману

Детектив: аналітичні межі роману

Когнітивна модель жанру

Когнітивістика і жанрологія

Понятійно-комунікативна природа жанру

Структурні властивості жанру

Жанр як текстовий патерн

Антропологічна мотивація відозмін жанру

Теорія крайніх меж роману