Історія української літературної критики - Роман Гром’як 1999Вступ

Розділ 1. Специфіка літературної критики, її сучасний статус

1.1. Визначення понять. Термінологія

1.2. Психофізіологічні передумови

1.3. Зв’язок з комунікативно-рецептивними процесами

1.4. Естетичні виміри

1.5. Структура

1.6. Система жанрів

1.7. Проблема критичного методу і критерії оцінки твору

1.8. Герменевтика і критика

1.9. Висновки для історії критики

Література, методичні рекомендації, завдання

Розділ 2. Предмет і завдання історії літературної критики, вивчення у ВУЗі та її значення

2. 1. Об'єкт і предмет літературної критики та історії літературної критики

2.2. Джерела-об'єкти історії літературної критики

2.3. Історія критики та історія літератури, їх взаємозв'язок і проблема вивчення у вищій школі

2.4. Завдання курсу

2.5. Значення вивчення історії літературної критики

2.6. Періодизація української літературної критики

Література, методичні рекомендації, завдання

Розділ 3. Передумови й особливості зародження літературної критики в Україні протягом X-XVIII століть

3.1. Характер джерел, за якими вивчається проблема

3.2. Витоки духовного критицизму. Міфологічні первні і християнські нашарування. Автохтонна культура і перекладна література. Літописання і форми критицизму

3.3. Стимули розвитку усвідомленого естетичного критицизму: освіта, книгодрукування, полемічна література, поетика і риторика. Міжнаціональні і міждержавні взаємини. Російщення і полонізація України

3.4. Остаточне самовизначення літературної критики. Закономірність і несинхронність цього процесу в національних культурах, його специфіка в Україні

Література, методичні рекомендації, завдання

Розділ 4. Становлення української літературної критики в першій третині XIX століття (Дошевченківський період)

4.1. Суспільні умови

4.2. Періодика, її значення для становлення літературної критики

4. 3. Взаємодія і зміна літературних напрямів, їх вплив на критику. Значення творчості І. П. Котляревського. Роль фольклористики в активізації суспільного критицизму

4.4. Перші спроби осмислення суті критики. Європейський контекст

Література, методичні рекомендації, завдання

Розділ 5. Стан і функціонування української літературної критики в 40-х - 50-х роках XIX століття (Шевченківський період)

5.1. Конкретно-історичне підгрунтя і вияви естетичної свідомості

5. 2. Українські альманахи і періодика 40-х років

5.3. Літературно-критична діяльність М. Максимовича київського періоду

5.4. Внесок харківської школи романтиків у розвиток української літературної критики. М. І. Костомаров як критик

5.5. Творчість Т. Шевченка як ферментуючий фактор критичної думки і переосмислення критеріїв оцінки художніх явищ

5.6. Елементи літературно-критичних суджень у творчості членів «Руської трійці» після навчання в семінарії

5.7. Початок літературно-критичної діяльності П. Куліша

Література, методичні рекомендації, завдання

Розділ 6. Українська літературна критика 60-х років XIX століття

6.1. Суспільно-політичні умови на східно- і західноукраїнських землях, культурний контекст

6.2. Роль журналу «Основа» в утвердженні і розробці теоретичних засад української літературної критики

6. 3. Валуєвський циркуляр і зміна форм літературно-критичної діяльності українців. Західноукраїнська періодика і тяглість літературно-критичних традицій

6.4. Форми та особливості літературно-критичної діяльності П. Куліша в 60-х роках

6. 5. Значення спадщини Т. Шевченка для утвердження і розвитку української літературної критики

Література, методичні рекомендації, завдання

Розділ 7. Літературно-критичний рух в Україні 70-х років XIX століття

7. 1. Роль освітніх закладів і громадських об'єднань в активізації літературної критики

7.2. Галицька періодика і літературно-естетичні дискусії 1873-78 років, їх значення для критики

7.3. Роль М. Драгоманова в розвитку літературної критики

7.4. Особливості літературно-критичних виступів Івана Білика (І. Я. Рудченка)

7.5. Початок літературно-критичної діяльності І. Франка

Література, методичні рекомендації, завдання

Розділ 8. Стан літературної критики та її роль у суспільному житті України 80-90-их років XIX століття

8.1. Періодика 80-90-их рр. XIX cт. як стимул до розвитку літературної критики

8.2. Особливості літературно-критичних виступів В. Горленка з проблем української культури

8.3: Внесок у літературну критику Г. Цеглинського

8.4. Основні тенденції літературно-критичної діяльності І. Франка 80-90-х років

8. 5. Значення творчості письменників нового покоління (П. Грабовський, Б. Грінченко, М. Коцюбинський, Ольга Кобилянська, Леся Українка, В. Стефаник, О. Маковей, В. Щурат) для оновлення літературної критики кінця XIX - початку XX століття

8. 6. Роль літературної критики в утвердженні престижу українства

Література, методичні рекомендації, завдання

Додаток