Історія української літератури - Кінець XIX— початок XX ст. - Книга 1 - О.Д. Гнідан 2005

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
УКРАЇНА У ВИРІ РЕВОЛЮЦІЇ (1914-1920)
І. УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

Агєєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму — К., 2003

Андрусяк Т. Микола Махновський та його вплив на українську політичну та правову думку в Галичині // «Самостійна Україна» Миколи Міхновського та її роль у формуванні державницької ідеології. Матеріали наук –практ. конференції до 100-річчя її видання — Львів. 2000

Винниченко В. Щоденник. — Т 1. 1911-1920 / Ред. вст. ст. і прим. Г. Костюка - Едмонтон, Нью-Йорк, 1980.

Голобуцький О. Кулик В. Український політичним рух на Наддніпрянщині кінця XIX початку XX століття. Дослідження — К. 1996

Грушевськии М. Хто такі українці і чого вони хочуть? — К , 1991

Грушевський М. Автобіографія // Україна — 1989 — Вип 23

Грушевський М. Щоденник. 1886 -1894 Підг до вип., пер слово, упор, комент. і післямова В Липинського-Зашкільняка — К. 1997

Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття: Нариси політичної історії — К., 1993

Дорошенко Д. Історія України — Львів, 1990

Євтимович В. Постать поручика Міхновського і його пляни у перспективі 20 літ // Міхновський М. Самостійна Україна. — К., 2003 — С. 59

Єфремов С. Муравйов // За рік 1912-й. Під обухом. Більшовики в Києві — К., 1993

Коллард Ю. Спогади юнацьких днів 1897-1906: Українська студентська громада в Харкові і Революційна українська партія (РУП) — Торонто, 1972 — С. 51-52

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців. 1848-1914 На підставі споминів. — Львів, 1926 Т.1 — С. 219.

Лисяк-Рудницький І. Модерністична доба (Від 1890-х років до першої світової війни) // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе — К., 1994 — С. 185

Політологія. Кінець XIX — початок XX ст. Хрестоматія / За ред. Акад. О. І. Семківа — Львів, 1996

Міхновський М. Самостійна Україна. — К , 2002 — С. 41

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі — К., 1999

Павличко Соломія. Фемінізм. — К. 2002.

Петлюра Симон. Статті. — К, 1993.

Римаренко Ю. М. С. Грушевський // Мала енциклопедія етнодержавознавства. Персоналії — К., 1996

Рудницька М. Статті. Листи. Документи / Відп. ред М. Богачевська-Хом’як; упор. М. Дацюк. — Львів, 1998

Русова С. Мої спомини — К., 1996

Скоропадський П. Спогади: Кінець грудня 1917 — грудень 1918 — Київ. Філадельфія, 1995.

Субтельний О. Україна: Історія. — К , 1991

Франко І. Наш погляд на польське питання // Франко І. Зібр. творів У 50 т — К., 1986. — Т 45

Франко І. Провідні ідеї й епізоди // Молода Україна 1910 — Ч. 1

Чикаленко С. Спогади (1861-1907) — К. 2003

Шаповал Ю. Літературно-науковий вісник (1898-1932 рр.) Творення державницької ідеології українства — Львів. 2000

Шевчук В. Поезія не живе на смітнику Михайло Коцюбинський та його проза // Українська мова й література в середній школі. – 2002 — № 2.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.