Історія української літератури - Кінець XIX— початок XX ст. - Книга 1 - О.Д. Гнідан 2005І. УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТ. В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ

ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ДОБИ (1890-1913)

Формування політичної нації (організації, товариства, партії)

Розвиток журналістики

Жіноча журналістика

РЕЧНИКИ ТА ІДЕОЛОГИ САМОСТІЙНОСТІ УКРАЇНИ

Михайло Сергійович Грушевський (1866—1934)

В’ячеслав Липинський (1882—1931)

Микола Іванович Міхновський (1873—1924)

Перший програмовий документ українського націоналізму

«Десять заповідей Української Народної Партії»

УКРАЇНА У ВИРІ РЕВОЛЮЦІЇ (1914-1920)

Будівничі Української держави

Павло Скоропадський — гетьман України

Президент ЗУНР Євген Петрушевич (1863-1940)

Український жіночий рух 20-х років XX ст. Його ідеологія й завдання

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

«НОВІ СТЕЖКИ «МОЛОДОЇ УКРАЇНИ»

Напрями і течії в українській літературі кінця ХІХ — початку XX ст

Теоретико-естетичні пошуки в українському літературознавстві кінця XIX — початку XX ст.

Сергій Олександрович Єфремов (1876—1939)

Нація і жінка в рецепції публіцистів «Жіночої Долі»

ІІ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. У ПЕРСОНАЛІЯХ

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863—1942)

Біографія: життя, діяльність, творчість. «Стезя терниста і нерівна» — її терням не видно меж

Ольга Кобилянська і Фрідріх Ніцше

Ольга Кобилянська і Осип Маковей

Твори, повні краси і поезії

З думами про високе покликання жінки

Ранні повісті

Повість «Через кладку» (1911)

Повість «За ситуаціями» (1913—1914)

«Гарна була земля»

«В неділю рано зілля копала...»

Зіткані з поезії прози

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871—1913)

Біографія: життя, діяльність, творчість

Лірика

Прозова творчість

Драматургія.Драматичні поеми

«Малі» драматичні форми (діалоги та етюди)

Драми

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ГРИЦЬКО ГРИГОРЕНКО (Олександра Євгенівна Судовщикова-Косач) (1868—1924)

Біографія: життя, діяльність, творчість

Художній світ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864—1913)

Біографія: життя, діяльність, творчість

Рано почав пробувати сили на полі літератури

Для загального добра

Чернігівський період життя і творчості

Коцюбинський — новеліст

«Цвіт яблуні» (1902)

«З глибини»

«Зведись, народе, простягни руку по свою правду». Творчість 1905-1912 рр.

«Persona grata»

Етюд «Невідомий»

«В дорозі»

«Як ми їздили до Криниці»

Новела Intermezzo»

Повість «Fata morgana» (З сільських вражень)

Творчість останніх років

Дійсність у світлі легенд

З думою про красу життя

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСИП МАКОВЕЙ (1867-1925)

Біографія: життя, діяльність, творчість. «На нас, на нас надія, браття...»

Редакторське ремесло і письменницька кар’єра

Науково-педагогічна діяльність

«Гірка була моя служба...»

Поетична творчість. О. Маковей — поет

«Подорож до Києва» (1897)

«Гірські думи» (1899)

Ліро-епос. «Терновий вінок» (1900-1911)

Поема «Ревун» (1911)

Проза

Повісті. Повість «Залісся»

Історична повість «Ярошенко» (1905)

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК (1871-1936)

Біографія: життя, діяльність, творчість

«Я сотворив собі свій світ»

Поезії в прозі

Перший період творчості

«Відки тебе визирати, де тебе шукати?!»

«Та й нарід, поки ще є з чим, тікає геть»

«Не було ніякої ради»

«Маленька трагедія усіх хлопів на світі»

Другий період творчості

«Далеко під горами ревіли гармати, палали села...»

«У нас все свято»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МАРКО ЧЕРЕМШИНА (Іван Юрійович Семанюк) (1874—1927)

Біографія: життя, діяльність, творчість

«Щоб не тії гори!»

«У пригорщі брав би тото зелене село...»

«Бодай їм путь припала!»

«Люблю любість гарячу, як вогонь...»

«Верховино, світку ти наш»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЛЕСЬ МАРТОВИЧ (1871—1916)

Біографія: життя, дальність, творчість

«Я не тільки літератор, а і журналіст, людина партії»

Мистецтво сатири Л. Мартовича. Рання творчість. Традиції і впливи

Світло і тіні галицького села

Сатира на виборчу систему

Сатирична повість «Забобон»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

АРХИП ТЕСЛЕНКО (1882-1911)

Біографія: життя, діяльність, творчість

«З книги життя»

Повість «Страчене життя»

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ