Історія української літератури: інтегрований курс - О. А. Двуличанська - 2016

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

І. Написати есе за наступною тематикою (12 балів):

1. Поняття „нова українська література”. Історичні, суспільні та культурні умови становлення нової української літератури, її народоцентрична основа та національна самобутність.

2. „Енеїда” І. Котляревського як перший твір нової української літератури.

3. Ідейно-тематична та жанрова спадщина Т. Шевченка.

4. Медитативна лірика Т.Шевченка періоду заслання (1847 – 1857 рр.)

5. Соціально-політична спрямованість поем Т. Шевченка періоду „трьох літ” (1843 - 1845 рр.).

6. Проблема українського модернізму, історична зумовленість його виникнення, характерні риси та світовий контекст.

7. Імпресіоністичні домінанти прози М. Коцюбинського поряд з реалістичними.

8. Творча постать Лесі Українки в контексті української літератури на межі XIX - XX століття. Еволюція письменниці від традиційної версифікації до неоромантизму.

9. Міфологічна основа „Лісової пісні”, її філософська ідея, екстраполяція етногенетичних джерел на свідомість людини початку XX столітті.

10. Художня своєрідність прози та драматургії В. Винниченка, елементи модернізму та авангардизму в них, спроба реалізувати в художніх творах теорію „чесності з собою”.

11. Скласти тези двох наукових статей за темою есе (8 балів).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.