Всі публікації щодо:
Куліш Микола

Історія української літератури: інтегрований курс - О. А. Двуличанська - 2016

Драматургія М. Куліша - ПРАКТИКУМ

1. Розвиток театру в Україні 20 - 30-х років ХХ століття: („Березіль” Л. Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка).

2. М. Куліш як характерний представник експресіоністської драми в українській драматургії.

3. Мистецтво М. Куліша як комедіографа. Актуальність проблематики комедії „Мина Мазайло”, її жанрова природа. Перегук деяких епізодів з комедією „Міщанин-шляхтич” Мольєра. Втілення в образі головного героя комплексу української меншовартості. Подвійний фінал, як у „Ревізорі” М. Гоголя.

4. Новаторство М. Куліша-драматурга: принципи творення характерів, своєрідність драматичного конфлікту, вирішення проблеми комічного і трагічного, майстерність композиції, жанрові різновиди.

Завдання:

1. Виписати визначення літературознавчих термінів, вміти їх застосовувати під час аналізу п'єс: драма, комедія, трагікомедія, драматичний конфлікт, колізія, підтекст, фарс, фабула, побудова драматичного твору, експресіонізм, дискурс, епічний театр.

2. Підготувати виступ на тему „Сценічна історія драматичних творів М. Куліша” (за бажанням).

3. Обміркуйте питання для диспуту „Мина Мазайло - українець чи малорос?”, „Які духовні цінності утверджує М. Куліш у „Мина Мазайло”?” (письмово).

4. Підготувати тести за творчістю М. Куліша.

Література

1. Працьовитий В. Український національний характер у драматургії Миколи Куліша / В. Працьовитий. - Львів: Світ, 1998. - 182 с.

2. Семенюк Г. Українська драматургія 20-х років: Нове осмислення драматургічних і театральних явищ одного з найбагатших і непростих етапів в історії національної літератури і культури: монографія / Г. Ф. Семенюк. - К.: Либідь, 1992. - 184 с.

3. Український театр (журнал присвячується М.Кулішу). - 1992. - № 6.

- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.nplu.org/view.html?id=3865. - (дата звернення 30. 09. 2015) - Назва з екрана.

4. Шерех Ю. Шоста симфонія Миколи Куліша / Ю. Шерех // Не для дітей. Літературно-критичні статті і есеї. - Нью-Йорк: Пролог, 1964. - С. 68 - 82.

5. Кудрявцев М. Вивчення творчості Миколи Куліша в школі: посібник для вчителя / М. Кудрявцев. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - 64 с.

6. Шаповал М. Посушливі обрії життя і творчості Миколи Куліша / М. Шаповал // Українська мова та література. - 2009. - № 12. - С. 10 - 16.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.