Всі публікації щодо:
Історія літератури

Історія української літератури: інтегрований курс - О. А. Двуличанська - 2016

Творчість письменників-шістдесятників - ПРАКТИКУМ

(Заняття проходить у формі зустрічі у літературному кафе)

1. Піднесення української культури в час послаблення тоталітарного тиску в 60-х роках ХХ століття.

2. Праця І. Дзюби „Інтернаціоналізм чи русифікація?” та її значення в розвитку української літератури.

3. „Шістдесятники” як широкий культурологічний рух, його історична зумовленість.

4. „Неонародницька” концепція лірики В. Симоненка, поєднання публіцистичного дискурсу з традиційною поетикою ( зб. „Тиша і грім”, 1962; „Земне тяжіння”, 1964).

5. Казки з підтекстом В. Симоненка („Цар Плаксій і Лоскотон”, „Казки про Дурила”, „Подорож у країну Навпаки”).

6. Еволюція М. Вінграновського від планетарних масштабів до інтимного самозосередження („Атомні прелюди”, 1968; „Сто поезій”, 1966).

7. Метафоричне наповнення, символізація поетики І. Драча („Соняшник”, 1962; „Протуберанці серця”, 1965).

8. Творче опанування й переплавлення здобутків світової культури, космізм і „заземленість” - художні домінанти збірок І. Драча „Балади буднів” (1967), та „Поезії” (1967).

9. Участь Л. Костенко у „шістдесятницькому русі”, перехід на принципову опозицію „соціалістичному реалізму”. Поетична збірка „Річка Г еракліта”: структура й тематика збірки.

10. Трагічна доля В. Стуса, його еволюція від культурологічних позицій „шістдесятництва” до свідомості послідовного правозахисника, до націоцентричного світобачення та гуманістичного екзистенціалізму (зб. „Зимові дерева”, 1970; „Веселий цвинтар”, 1970).

Завдання:

1. Підготуйте презентацію за одним із запропонованих у плані тематичних напрямків.

2. Вивчити напам'ять одну з поезій (за вибором студента, не повторюючись у межах однієї групи).

3. Виокремити квітесенції творів (найсуттєвіше, найголовніше в них) , які , на вашу думку, можуть стати афоризмами.

4. Висловити свої міркування щодо української літератури доби „відлиги”.

Література

1. Андрусенко В. Кодекс честі як імператив життя. На прикладі життя і творчості Ліни Костенко / Валентина Андрусенко // Дивослово. - 2003. - № 3. - С. 43 - 48.

2. Астаф'єв О. Символіка природи в поезії Ліни Костенко / Олександр Астаф'єв // Слово і час. - 2005. - № 6. - С. 52 - 56.

3. Бажан М. Поема про кохання і безсмертя: [про роман у віршах „Маруся Чурай”] / Микола Бажан // Дивослово. - 2005. - № 3. - С. 53 - 54.

4. Базилевський В. Поезія як мислення: [про творчість Л. Костенко] / Володимир Базилевський // Українське слово. В [4] кн. Кн. 3 : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики / упоряд.: Василь Яременко, Євген Федоренко. - К.: Рось, 1994. - С. 182 - 197.

5. Бондаренко С. В тебе впадає ріка Геракліта / Станіслав Бондаренко // Літературна Україна. - 2011. - 10 лют. - С. 3.

6. Клочек Г. Нескорена. Штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко / Григорій Клочек // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000. - № 2. - С. 19 - 31.

7. Панченко В. „Без згоди і без відома поетеси...” : [про зб. Ліни Костенко „Поезії” / Володимир Панченко // Слово і час. - 2010 - № 3. - С. 67 - 69.

8. Ткаченко А. Василь Симоненко: Нарис життя і творчості / A. Ткаченко. - К., 1989. - 125 с.

9. Ткаченко А. Іван Драч: Нарис творчості / А. Ткаченко - К., 1988. - 136 с.

10. Ткаченко А. „Народ шукає в геніях себе” / А. Ткаченко // Слово і час. - 1990. - № 3. - С. 5 - 6.

11. Хархун В. Мистецтво розуміти поезію. Спроба аналізу віршів Ліни Костенко / Валентина Хархун // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000. - № 2. - С. 82 - 89.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.